5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.