BASIN AÇIKLAMASI: İşe girdikten sonra engelli hale gelen personelin idari izni hakkında

BASINA VE KAMUOYUNA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN VE HASTANE İDARELERİNİN DİKKATİNE

Sağlık Bakanlığına bağlı çoğu hastanede, işe girerken engelli olanlarla sonradan engelli olanlar arasında ayrım yapılarak;işe girdikten sonra engelli hale gelenlere idari izin vermemiştir.

Bu konuda SAHİMSEN olarak Sağlık Bakanlığına ve birçok il sağlık müdürlüğüne yazı göndererek sorunun çözümünü istedik.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15 Mayıs 2020 tarihli "Personel Ayrılış İşlemleri" konulu yazısında, daha önceki yazılarında kullandığı ve hastane idarelerinin sonradan engelli olanların aleyhine kullandığı "engelli kontenjanında istihdam edilen personel" ifadesi yerine; "engelli olduğunu belgeleyen personel" ifadesinin kullanması; hak kayıplarını ve aleyhte yorumu engelleyecektir.

10.maddede geçen ifadeler aynen şu şekildedir: "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışıp da engelli olduğunu belgeleyen personele statülerine bakılmaksızın Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen esaslara uygun olarak idari izin verilmeye devam edilecektir."

Bu yazıya göre, İl Sağlık Müdürlüklerinin, işe girdikten sonra engellilik sağlık kurul raporlarını idareye sunan personel hakkında verdikleri haksız kararı gözden geçirmelerini ve hastane idarelerini bu konuda uyarmalarını dileriz.

Ayşe SARI
SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı