CHP İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Ali ÇELEBİ

Sağlık Bakanlığına devrolan Askeri personelin hak kayıpları ile ilgili meclisteki konuşması