Devlet Memurlarının yiyecek yardımı

Devlet Menurlarının yiyecek yardımı, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamında yemek hizmeti vermek suretiyle karşılanmaktadır.  Devlet memularını verilecek öğün yemeklerinin belirli bir standartta ihale yapılmak suretiyle karşılanacağı hüküm altına alınmış olsa da, uygulamada bu standardın dışına çıkılmakta ve Devlet Memurları bu verilen hizmetten yeterince faydalanamamaktadır. 

İlgili Dökümanlar