EDEP ADAP İNANÇ....

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

İyi yönetim ilkeleriyle bağdaşmayan bir yazı ile sağlık kurumlarında çalışanlar ayrıştırılmış ve yazı emir olarak dağıtıma sunulmuştur. İstanbul İl Sağlık Müdürünün imzasıyla yayınlanan yazı ANAYASAYA VE KANUNLARA AYKIRIDIR. YAZI AÇIKCA EŞİTLİK, DÜŞÜNCE  VE İNANÇ HÜRRİYETİNE AYKIRILIK İÇERMEKTEDİR.

Kurumlarımızda çalışma barışı, iş sağlığı güvenliği, emeğin karşılığını verme, şiddete son verme, branşları tanıma, görevde yükselme unvan değişikliği sınavını güncelleme, refah düzeyi sağlanma, yıpranmanın her meslek grubuna verilmesi gibi durumlara çözüm üretilmezken sağlıkta dönüşüm ile birlikte ötekileştirme ayrımcı yaklaşımlar devam etmektedir.
Ayrımcı yaklaşımlara artık son verilsin diyoruz....Sağlık kurumlarında çalışanlar sınıfı kadrosu branşı mesleği ne olursa olsun  saygı bekliyor.
 
SAHİM-SEN YÖNETİM KURULU