Engelli Hakları Bilgilendirme Sayfası

SAHİMSEN Engelliler Komisyonu, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı (Gözden Geçirilmiş) başta olmak üzere taraf olduğumuz tüm Sözleşmeleri ve uluslararası tüm insan hakları belgelerini esas alarak engelli bireylerin tüm insan haklarından tam ve etkin bir biçimde yararlanması adına çalışma yapar. Engelli bireylerin ve onların ailelerinin topluma tam katılımını sağlama esastır. Engelli bireylerin bağımsız yaşama ve hukuk önünde eşit tanınma hakkı esastır. Verdiğimiz hizmetin temeli; sosyal adaletin sağlanması, sağlanamadığı yerde bunun nedenlerinin araştırılması, engellilerin ve ailelerinin yaşadığı hak ihlallerinin tespitinin yapılması; tüm alanlara yönelik izleme yapılması; nihayetinde elde edilen verilerin ulusal mekanizmalara ve BM Engelli Hakları Komitesi olmak üzere tüm uluslararası mekanizmalara raporlanmasıdır.

SAHİMSEN Engelliler Komisyonu tarafından hazırlanan, engelli haklarına ilişkin içeriklere bu bölümden; sağdaki menüden konu başlıklarına bakarak ulaşabilirsiniz.

Hak ihlallerini bildirmek için de sağdaki başlığı tıklayabilirsiniz.