ENGELLİLERİN İSTİHDAMDA HAKLARI PLATFORMUNDAN AÇIK ÇAĞRI

BASINA-KAMUOYUNA VE ENGELLİ ÖRGÜTLERİNE
ENGELLİLERİN İSTİHDAMDA HAKLARI PLATFORMUNDAN AÇIK ÇAĞRI
Bu çağrı metnine imza veren her STK, platform, ağ ve aktivistler Engellilerin İstihdamda Hakları Platformunun doğal üyesidir. Metni hazırlayanlar ve imza verenler eşit temsil hakkına sahiptir.
KONU: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) İvedilikle Yapılması
TARİH: 15.9.2020
 
Bizler Engellilerin İstihdamda Hakları Platformu olarak; EKPSS’ye girecek engellilerin haklarının korunması için engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını, platformları ve ağları aşağıdaki metne imza vermeye davet ediyoruz.
Bizler, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) ÖSYM tarafından iptal edilerek belirsiz bir tarihe ertelenmiş olmasını kabul edilemez buluyoruz.
Bilindiği üzere 2020 Mart ayı başında artan vaka sayısı nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyesi ile ÖSYM ve kurumların yapacakları sınavlar ileri bir tarihe ertelenmişti.
 
Bu sınavlardan en erken yapılacak sınavlardan biri de 26 Nisan 2020 tarihi ile EKPSS idi. 2 yılda bir yapılan ve engellilerin kamuda istihdamları için tek şans olan bu sınav ne yazık ki yaz dönemine planlanmadı, önce 20 Eylül 2020 tarihine ardından 11 Ekim 2020 tarihine ertelendi. Yeniden ertelenen EKPSS'nin tarihi artık belli değil.
 
Bizler ÖSYM’nin 8 Temmuz’da sözünü verdiği; Ağustos ayı içinde EKPSS ek başvuru tarihini açıklamasını beklerken, 8 Eylül 2020 günü ÖSYM, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunun önerisi doğrultusunda EKPSS’nin ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.
ÖSYM Başkanlığı, okulların dahi açıldığı bu dönemde Bilim Kurulu tavsiyesi ile EKPSS’yi ertelerken karar sürecine kimlerin katıldığını bilmek isteriz. Engellilerin istihdam politikalarında aracı kurum olduğunu beyan eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, bu tavsiye hakkında görüş sorulmuş mudur? Eğer soruldu ise, kararın doğrudan etkilenen tarafları olarak bizler, bu sürece neden dahil edilmediğimizi bilmek isteriz. Eğer engellilik ile ilgili politikaların tarafı olan Bakanlık ve Genel Müdürlük erteleme kararına dahil edilmemişler ise Bakanlığı ve Genel Müdürlüğü, karar sürecine neden dahil edilmediklerine yönelik öz eleştiri yapmaya davet ediyoruz. Engelliler hakkındaki kararlarda Bakanlık ve kurumlar arasında bir koordinasyon yok ise bu durum, çok vahimdir.
 
Bizler, EKPSS’nin ertelenme gerekçesi ne olursa olsun, diğer sınavlar ertelenmediği halde sadece EKPSS’nin ertelenmiş olmasını bir ayrımcılık, bir hak ihlali olarak görmekteyiz. Diğer sınavlar da ertelenmiş olsa idi, karara saygı duyardık. Ancak sadece EKPSS’nin ertelenmesi doğrudan ayrımcılıktır. Nisan ayından beri sınavın yapılmasını bekleyen engelli adaylara, sürece dair belirsizlik yaşatılıyor olması onların haklarının ihlalidir. Tüm umudunu sınava bağlamış olan engellilere hayal kırıklığı yaşatacak, bu gençlerin geleceğe umutla bakmasına engel olacak bir karar neden alınır, bunun sorgulanması gerekir.
 
Bu karar tamamen, BM Engelli Hakları Sözleşmesinin temel felsefesine aykırıdır. Neden aykırıdır: EKPSS’nin ertelenmesi kararında belli ki Bakanlık ve kurumlar arasında bir koordinasyon yoktur. Bu olmadığı gibi karar sürecine engelli örgütleri dahil edilmemiştir. Sınavda engellilere yönelik ne gibi önlemler alınacağını konuşmamız gerekirken, görülüyor ki; karar vericiler tarafından kolay olan seçildi ve doğrudan ertelenme kararı verildi.
 
COVİD-19 pandemisi sürecinde engelliler, toplumun geneline yönelik politika ve uygulamalarda ayrı tutulurken, “bizim olmadığımız yerde bizim hakkımızda konuşulması” alışkanlığına devam edilmekte ve karar alma süreçlerine katılmamız ısrarla engellenmektedir. Bu nedenle her kararın ardından fazlasıyla zarar görmekteyiz.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, bu karar hakkında şunu sorduk: ÖSYM, diğer sınavları ertelenmemiş iken neden sadece EKPSS’yi ertelendi?
Verilen yanıt şudur:
“EKPSS sınavına katılım sağlayacak engelli bireyler arasında göz ardı edilemeyecek bir oranda süreğen/kronik hastalığı bulunan, bu nedenle de Covid-19 salgını göz önünde bulundurulduğunda daha büyük bir risk altında olan bireyler bulunmaktadır.
Son dönem artan vakalar da dikkate alındığında süreğen hastalığı bulunan engelli bireylerin bu sınava katılımlarının riskler doğurabileceği;
Ayrıca, EKPSS’ye katılım sağlayacak ve yine göz ardı edilemeyecek oranda okuyucu ve/veya işaretleyici desteğine ihtiyaç duyan bireylerin sınav esnasında bu desteği alırken mesafeyi koruma olanaklarının olamayacağı, bunun da başta engelli adaylar olmak üzere onlara destek olan görevlileri de Covid-19 açısından savunmasız bırakabileceği;
Sıralanan bu iki temel nedenden kaynaklı olarak ÖSYM’nin,
Bilim Kurulu görüşü doğrultusunda sınavı ileri bir tarihe almış olmasının engelli bireyler açısından doğru bir karar olduğu, aksi takdirde ortaya çıkabilecek sonuçların daha büyük sorunları doğurabileceği, pandemi dönemlerinde engelli bireylerin diğer bireylere kıyasla özel olarak korunmaları gerektiği değerlendirilmektedir.”
 
 
Genel Müdürlüğün yukarıdaki açıklamasını, kabul etmediğimizi açıkça ifade etmek isteriz. Bu açıklamaya verecek haklı tepkilerimiz ve sorulacak sorularımız var.
 
Bu zamana dek yapılmış olan sınavlara (üniversite giriş sınavı, ALES, lise giriş, KPSS ve diğerleri) engelli ve kronik hastalığı olan adaylar katılmış mıdır; evet.
 
Bundan sonra da yapılacak olan tüm sınavlara engelli ve kronik hastalığı olan adaylar da katılabilecek midir; evet.
 
Planlı sınavlara engellilerin ve kronik hastalığı olanların katılmalarına yönelik bir yasak var mıdır; hayır.
 
EKPSS’nin ertelenmesinde engelliler için bahane edilen riskler, bu adaylar için söz konusu mudur; evet.
 
Verilen yanıtta bahsi geçen “göz ardı edilemeyecek oranda okuyucu ve/veya işaretleyici desteğine ihtiyaç duyan bireylerin” ertelenmeyen sınavlara katılımı yasak mıdır; hayır.
 
Gereken önlemler alınarak bu adaylar sınava girebilmekte midir; evet.
 
EKPSS’nin pandemide engelliler için yüksek risk olacağına karar verenlerin göz ardı ettiği bir gerçek var; engelli kamu çalışanları Haziran ayı başında beri çalışıyor, toplu taşıma araçlarına biniyor, işe gidip geliyor. Özel sektörde çalışanlar zaten hiçbir idari izin hakkından yararlanamıyor. Engelli ve kronik hastalığı olan sağlık çalışanları görevde. Bu durumlar karşısında, yüksek risk altında olan engellilerin sözde “özel olarak korunmaları gerektiği” akla getirilmiyor da söz konusu EKPSS olduğunda neden “özel olarak korunmalarına” ihtiyaç duyuluyor. Bu zamana dek engelliler hakkında alınan kararlarda engellilerin üstün yararı gözetilmezken, neden erteleme kararına kılıf olarak “koruma” bahanesi gösteriliyor.
Verilen yanıt; alınan kararda engellilerin ve onları temsil eden engelli örgütlerinin dikkate alınmadığının ve umursanmadığının göstergesidir.
Her zamanki gibi pandeminin bahane edilerek, engellilerin “hasta” olarak zarar görecekleri vurgusu ile “korunması gereken bireyler” olduğu öne çıkarılmıştır.
 
Bu kararla; engellilere HASTA olarak kabul eden bakışın esiri olunduğu, bu zarar verici tıbbi bakışın hak temelli politikaları engellediği açıkça beyan edilmiştir.
 
Sürece dahil edilmediğimiz her karardan zarar gördüğümüzü defalarca belirtmiş olmamıza rağmen, önerilerimizin ve uyarılarımızın dikkate alınmadığı da ortadır.
 
EKPSS ek başvuru tarihi beklerken erteleme kararı verilmesi, sınava hazırlanan binlerce gencin geleceğini karartmıştır. Bu karar bizim mücadelemizi yok saymaktır. Beklentilerimiz bilindiği halde erteleme kararının alınması bizlere; kapalı kapılar ardından, bizden kaçırılan konular olduğunu düşündürtmüştür.
 
Bizler aşağıda isimleri yazılı Engellilerin İstihdamda Hakları Platformu üyeleri olarak;
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra ZÜMRÜT SELÇUK, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan KOÇ ve ÖSYM Başkanı Halis AYGÜN’ün; BM Engelli Hakları Sözleşmesinin temel felsefesine ve ayrımcılık yasağına dikkatlerini çekerek;
 
1. Engellilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda sınava girebilmeleri için ne gibi önlemlerin alınacağını belirlemek üzere, Bakanlık, Genel Müdürlük, ÖSYM Başkanlığı ve engelli örgütlerinin katılımıyla acil bir toplantı düzenlenmesini,
 
2. Ertelenen EKPSS’nin -yeni bir karar ile diğer sınavlar ertelenmez ise- planlanan gününde; 11 Ekim 2020 tarihe dek ek başvuru işlemleri tamamlanamayacak ise en geç 15 Kasım 2020 tarihinde yapılması için gerekli çalışmalara devam edilerek, ivedilikle ek başvuru sürecinin başlatılmasını ve sınav tarihine ilişkin duyurunun ÖSYM tarafından yapılmasını
Talep ediyoruz.
 

 

 

 1. 21 Diyarbekir Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 2. 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
 3. Abdullah Mutlu TOKGÖZ, Engelli, Siyasetçi, Aktivist-Ankara
 4. Abuzer Akkanat -SİME-SEN Malatya Engelliler Komisyonu Koordinatörü
 5. Adana Martı Engelliler Spor Kulübü Derneği
 6. Adana Yıldız Engelliler Derneği
 7. Adana Yıldız Engelliler Spor Kulübü Derneği
 8. Adıyaman Anadolu GAP Görme Engelliler Derneği
 9. Adıyaman GAP Görme Engelliler Derneği ve Spor Kulübü Derneği
 10. Adıyaman Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 11. Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 12. Aksaray Somuncu Baba Engelsiz Spor Kulübü Derneği
 13. Aktif Engelliler Derneği, İzmir
 14. Aktif Görme Engelliler Derneği Genel Merkez, Ankara
 15. Aktif Görme Engelliler Derneği, Ankara
 16. Albinizm Derneği, İstanbul
 17. Ali GENÇ, Gazeteci, Aktivist-Bursa
 18. Ali Haydar KOYUN Yazar/Aktivist Malatya
 19. Ali YAYLACI-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Rize İl Temsilcisi
 20. Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Van
 21. Altınokta Körler Derneği Adana Şubesi
 22. Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi
 23. Altınokta Körler Derneği Amasya Şubesi
 24. Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi
 25. Altınokta Körler Derneği Antalya Şubesi
 26. Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi
 27. Altınokta Körler Derneği Bingöl Şubesi
 28. Altınokta Körler Derneği Bursa Şubesi
 29. Altınokta Körler Derneği Çanakkale Şubesi
 30. Altınokta Körler Derneği Denizli Şubesi
 31. Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi
 32. Altınokta Körler Derneği Elazığ Şubesi
 33. Altınokta Körler Derneği Elbistan Şubesi
 34. Altınokta Körler Derneği Genel Merkez, Ankara
 35. Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi
 36. Altınokta Körler Derneği Kadın Meclisi
 37. Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi
 38. Altınokta Körler Derneği Konya Şubesi
 39. Altınokta Körler Derneği Kütahya Şubesi
 40. Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi
 41. Altınokta Körler Derneği Osmaniye Şubesi
 42. Altınokta Körler Derneği Sakarya Şubesi
 43. Altınokta Körler Derneği Samsun Şubesi
 44. Altınokta Körler Derneği Tekirdağ Şubesi
 45. Altınokta Körler Derneği Uşak Şubesi
 46. Altınokta Körler Derneği Van Şubesi
 47. Altınokta Körlere Hizmet Vakfı, Ankara
 48. Amasya Engelliler Spor Kulübü Derneği
 49. Amasya Yeşilırmak Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
 50. Ana Kucağı Derneği, Ankara
 51. Anadolu Engelliler Dayanışma Derneği, Isparta/Yalvaç
 52. Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
 53. Anadolu Lions Diyabet Teşhis Tedavi ve Eğitim Vakfı (ALDİVAK), Ankara
 54. Anadolu Sessiz Umutlar Derneği, Ankara
 55. Anatolia Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
 56. Ankara Altınokta Spor Kulübü Derneği
 57. Ankara Engelsiz Toplum Oluşturma Derneği
 58. Ankara Hitit Gençlik ve Spor Derneği
 59. Ankara İnovatif Görme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
 60. Ankara İnovatif Görme Engelliler Kulüpler Birliği
 61. Ankara Mavi Ay Otistik Çocuklar ve Aileleri Derneği
 62. Antalya Engel Tanımayanlar Derneği
 63. Antalya Özel Sporcular Gençlik ve Spor Derneği ve Kulübü Derneği
 64. Ardahan Göle Engelliler Derneği
 65. Artvin Engelliler Derneği
 66. Artvin Görme Engeller Spor Kulübü Derneği
 67. Aslan KAYA, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi
 68. Ataşehir Engelliler Dayanışma Derneği, İstanbul
 69. Ataz Şafak Spor Kulübü Derneği, Ankara
 70. Atılgan Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
 71. Atılgan Engelsiz Kültür ve Spor Derneği
 72. Avrasya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, İzmir
 73. Ayhan Zenbilci-Yazar, Programcı, Bursa
 74. Ayyıldız Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara
 75. Ayyıldız Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
 76. Bandırma Bedensel Engelliler Derneği (BABED), Bandırma
 77. Bandırma Engelime Renk Ver Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği
 78. Başkent Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
 79. Batıkent Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara
 80. Batman Engelliler Spor Kulübü Derneği
 81. Batman Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği
 82. Beşiktaş Engelliler Spor Kulübü Derneği İstanbul
 83. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Alanya İlçe Temsilciliği (Antalya)
 84. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Burdur İl Temsilciliği
 85. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Genel Merkez, Antalya
 86. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Manavgat İlçe Temsilciliği (Antalya)
 87. Bilal KIZARTICI, Aktivist-İstanbul
 88. Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği
 89. Bilecik Bozüyük İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği ve Derneği
 90. Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER)
 91. Bilecik Kent Konseyi Engelliler Meclisi
 92. Bir Damla Kan Talasemi Derneği Şanlıurfa/Siverek
 93. Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM-SEN)
 94. Bismil Bedensel Engelliler Derneği, Diyarbakır
 95. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği (BİYONİK-DER) Ankara
 96. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Adana İl Temsilciliği
 97. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Antalya İl Temsilciliği
 98. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Bilecik İl Temsilciliği
 99. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Bursa İl Temsilciliği
 100. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Eskişehir İl Temsilciliği
 101. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Isparta İl Temsilciliği
 102. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği İstanbul İl Temsilciliği
 103. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği İzmir İl Temsilciliği
 104. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Mersin İl Temsilciliği
 105. Bolu Köroğlu Engelsiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 106. Bolu Umut Işığı Engelliler Gençlik Kulübü Derneği
 107. Bursa Değişim Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
 108. Bursa Down Kardeşliği Derneği, Bursa
 109. Bursa Genç Osmangazi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 110. Bursa Karagöz Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
 111. Bursa Karagöz Hacivat Engelliler Bilim Kültür ve Dayanışma Derneği
 112. Bursa Merinos Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
 113. Bursa Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği (BUGES)
 114. Bursa Otizmli Bireyler ile Anneleri Yardımlaşma Derneği
 115. Bursa Serebral Palsi Derneği (BURSEDER)
 116. Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı
 117. Bursa Uludağ Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
 118. Cebrail KURNAZ-Özel Eğitimciler Temsilcisi, Burdur
 119. Cemal GARİPOĞLU Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Artvin İl Temsilcisi
 120. Cemal UZUN, Engelliler Bakanlığı İstiyoruz Hareketi Lideri-İstanbul
 121. Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği
 122. Çanakkale Engelliler Derneği ve Spor Kulübü Derneği
 123. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 124. Çankaya Kent Konseyi Engeli Meclisi Başkanlığı, Ankara
 125. Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği, Samsun
 126. Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Samsun
 127. Çatalağzı Engelliler Derneği, Kilimli/Zonguldak
 128. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv)
 129. Denizli Engelliler Platformu
 130. Denizli İşitme Engelliler Derneği
 131. Denizli Otizm Derneği
 132. Denizli Pamukkale Hemofili Derneği
 133. Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, Ankara
 134. Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği, Kayseri
 135. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 136. DMD İle Mücadele Gönüllüleri Platformu
 137. Doğu Akdeniz Engelli Dernekleri Federasyonu, Mersin
 138. Doğu Karadeniz MS (Multiple Skleroz) Özel Bireyler Derneği, Trabzon
 139. Edirne Zihin ve Hareket Engelli Çocukları Koruma Derneği
 140. Eğitim Gençlik Engelliler ve Spor Derneği, Samsun
 141. Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), Ankara
 142. Ekrem KOCA, Siyasetçi, Aktivist-Eskişehir
 143. Elazığ Fırat Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 144. Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 145. Engel Siz Olmayın Derneği, Aydın-Kuyucak
 146. Engelim Olmayın Derneği, Muğla-Datça
 147. Engelli Aileleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (ENAD) Manisa-Salihli Şubesi
 148. Engelli Dernekleri Federasyonu, Ankara
 149. Engelli Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Karabük
 150. Engelli İnsan Hakları Derneği, Ankara
 151. Engelli Kadınlar Derneği, Bursa
 152. Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneği, Ankara
 153. Engelli ve Yakınları Eğitim, Kültür, Sağlık ve Spor Kulübü Derneği, Ankara
 154. Engelliler Kültür Derneği, Bursa
 155. Engelliler Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi, Istanbul/Sultangazi
 156. Engelliler Platformu
 157. Engelliler ve Aileleri Eğitim ve Dayanışma Derneği (ENADER) Osmanbey/İstanbul
 158. Engelliler ve Aileleri Eğitim ve Dayanışma Derneği (ENADER), İstanbul.
 159. Engelliler ve Gençlik Derneği, Ankara
 160. Engellilerle Yaşam Derneği, Ankara
 161. Engelliyim Engel Tanımam Derneği, İskenderun
 162. Engelsiz Arsuz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Hatay
 163. Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası (ENGELSİZ EĞİTİM-SEN)
 164. Engelsiz Eğitim Platformu, Aksaray
 165. Engelsiz Eğitim Platformu, Antalya
 166. Engelsiz Hacettepe Gençlik Spor Kulübü Derneği, Antalya İl Temsilciliği
 167. Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası (ENGELSİZ SAĞLIK-SEN)
 168. Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği, Ankara
 169. Engelsiz Yaşamevi Derneği, Alanya /Antalya
 170. Engelsiz Yürekler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul
 171. com Ulusal Engelli İstihdamı Danışmanlık Ajansı
 172. Engin KONAKÇI, Aktivist-Ankara
 173. Erciş İşitme Engelliler Derneği, Van
 174. Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (ENGEL-DER), Balıkesir
 175. Ertuğrul TAŞ, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Adana İl Temsilcisi
 176. Erzincan Down Sendromu Derneği
 177. Eskişehir Engelliler Spor Kulübü Derneği
 178. Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
 179. Eşit Yaşam Derneği, İzmir
 180. Evrensel Görme Özürlüler Derneği Genel Merkez, Ankara
 181. Fedakar ÖZDEMİR, Aktivist-Ankara
 182. Galip Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
 183. Gamze TEKEŞ, Eğitimci-Yazar, Aktivist-Ankara
 184. Gaziantep Bedensel Engelliler Derneği
 185. Gaziosmanpaşa Engelliler Spor Kulübü Derneği, İstanbul
 186. Gören Kalpler Eğitim Derneği Genel Merkez, Ankara
 187. Gören Kalpler Eğitim Derneği, Bodrum Şubesi
 188. Gören Kalpler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
 189. Gören Kalpler Tandem Spor Kulübü Derneği
 190. Görme Engelli Gaziler Derneği, Ankara
 191. Görme Engelli Spor Kulüpleri Birliği, (60 Kulüp)
 192. Görme Engelliler Bilişim İletişim Derneği (GENBİL), Ankara
 193. Görme Engellilerin Eğitimine Destek Derneği, Ankara
 194. Görme Özürlü Evrensel Hukukçular Derneği, Ankara
 195. Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER), İstanbul
 196. Güçlü Eller Engelliler Kulübü Derneği, Ankara
 197. Gülcan ERDEMİR, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu Eskişehir Temsilcisi
 198. Gülpınar DOĞAN, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu İstanbul Temsilcisi
 199. Gümüşhane Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 200. Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği
 201. Hatice Çiydem YILDIZ, Altınokta Körler Derneği Gönüllüsü, Bursa
 202. Hatice YILDIZ, Sosyal Hizmet Uzmanı, Aktivist-Ankara
 203. Herkes için Turizm Derneği, İzmir
 204. Hopa Bedensel Engelliler Derneği, Artvin
 205. Hüseyin Özlük Siyasetçi Yazar, Aktivist, Ankara
 206. Isparta İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
 207. İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (İBHAYD), İzmir
 208. İnovatif Düşünme Girişimcilik ve Hayat Boyu Öğrenme Derneği, Lalahan/Elmadağ-Ankara
 209. İşitme Engelli Çocuklar ve Aileler Spor Kulübü Derneği Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Eskişehir
 210. İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, İstanbul
 211. İzmir Engel Siz Yaşam Derneği
 212. Kahramanmaraş Akçakoyunlu İdman Yurdu Spor Kulübü Derneği
 213. Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Spor Kulübü Derneği
 214. Kahramanmaraş Edeler Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 215. Kahramanmaraş Ertuğrulgazi Engelliler Spor Kulübü Derneği
 216. Kahramanmaraş Gençlik Gücü Spor Kulübü Derneği
 217. Kamuda Çalışan Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAMUENDER), Ankara
 218. Karadeniz Görme Engeller Derneği Genel Merkezi, Ordu
 219. Karahisar Kalesi Görmeyenler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
 220. Karaman Engelliler Spor Kulübü Derneği
 221. Kars Dolunay Derneği
 222. Kırıkkale Görme Engelliler Derneği Genel Merkez
 223. Kistik Fibrozis Aile ve Yardımlaşma Derneği (KİFDER), İstanbul
 224. Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği
 225. Kocaeli Serebral Palsi ve Tüm Özel Gereksinimli Birey ve Aileleri Rehabilitasyon Habilitasyon Sosyal Yardımlaşma Derneği (KOSEBDER)
 226. Kolostomili ve Ostomililer Derneği, İzmir
 227. Konya Ayyıldız Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 228. Konya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 229. Konya Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Derneği
 230. Konya Hilal Engelliler Spor Kulübü Derneği
 231. Konya Karatay Engelliler Spor Kulübü Derneği
 232. Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü Derneği
 233. Körlere Eğitim ve Destek Derneği (KÖRDES), İstanbul
 234. Kumru Hasta Haklarını Koruma Derneği Ordu
 235. Kurtuluş Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
 236. Küresel Görme Engelliler Gençlik Spor Kulüpleri Topluluk Derneği
 237. Kütahya Engelliler Zafer Kulübü Derneği
 238. Lotus Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara
 239. Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 240. Malatya Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 241. Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 242. Manisa Spil Engelliler Spor Kulübü Derneği
 243. Marmara İşitme Engelliler Derneği, İstanbul
 244. Memnune Buket DOĞAN-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Kırşehir İl Temsilcisi
 245. Mersin Engellileri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 246. Mersin işitme Engelliler Eğitimine Destek ve Kalkındırma Derneği
 247. Mersin Ortopedik Engelliler Derneği, Mersin
 248. Miraç Dursun, Aktivist
 249. Mobbing ile Mücadele Derneği Engellilik Genel Koordinatörlüğü
 250. Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Merkez, Ankara
 251. Muhammed Abit ÇEVİK- Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Siirt İl Temsilcisi
 252. Mukaddes ÇAKMAK, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Engelli Komisyon Başkanı
 253. Mustafa Oğuz MUCURLUOĞLU, Aktivist, Yazar-Ankara
 254. Mustafa ÖLMEZ-Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonunun Çankırı İl Temsilcisi
 255. Nazilli Bedensel Engelliler Derneği
 256. Necmettin ÖZEN / Engelli hakları savunucusu Cizre/Şırnak
 257. Nurten AKTAŞ, Yazar, Aktivist-Ankara
 258. Oğuzhan Ceran, Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Konya Temsilcisi
 259. Orta Karadeniz Engelliler Derneği, Samsun
 260. Osman Nuri Bayrak, Aktivist- Ankara
 261. Otizm Vakfı, Ankara
 262. Otizmli Çocuklar Derneği, Erzurum
 263. Öğretilebilir Çocukları Koruma Derneği, Ankara
 264. Ökkeş DEMİRCİ, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Osmaniye İl Temsilcisi
 265. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği (ÖZRÖ-DER), İstanbul
 266. Özürler Kültür ve Dayanışma Derneği, Ankara
 267. Pamukkale Sağır Spor Derneği
 268. Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği, Konak-İzmir
 269. Ramazan ÇETİNKAYA, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu İl Temsilcisi, Zonguldak
 270. Raylı Sistemler Teknolojileri Mezunları Derneği (RESTDER) Engelsiz Bireyler Kolu, Eskişehir
 271. Recep Hoşoğlu Rize Kent Konseyi Engelliler Meclisi Genel Sekreteri
 272. Sağır Gençlik ve Doğa Sporları Federasyonu, Ankara
 273. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN)
 274. SAHİMSEN Engelliler Komisyonu
 275. Sakarya Engelliler Güçlendirme Derneği
 276. Samsun Engelliler Federasyonu
 277. Samsun İşitme Engellileri Derneği
 278. Samsun İşitme Engellileri Spor Kulübü Derneği
 279. Samsun Otizmli Çocuklar Derneği
 280. Saruhanlı Engelliler Derneği Saruhanlı/Manisa
 281. Selçuk Üniversitesi Otizm Derneği, Konya
 282. Serebral Palsi ve Tüm Özel Gereksinimli Bireyler Araştırma Geliştirme Bilim Teknoloji ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (DASEP), Kocaeli-Darıca
 283. Serebral Palsili Bireyler ve Yakınları Derneği (SEBİDER), Bursa
 284. Sessiz Meleklerin Sesi Derneği, Eskişehir
 285. SESSİZSİNİZ Aktivist İşitme Engelliler Hareketi
 286. Sınırlı Sorumlu Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, İzmir
 287. SİMESEN Engelliler Komisyonu
 288. Sincan Ortopedik Özürlüleri ve Aileleri Dayanışma Derneği, Ankara
 289. Sistinozis Hastalıkları Derneği, Ankara
 290. Siverek Engelliler Derneği
 291. Sivil Memurlar Sendikası (SİMESEN) Genel Merkez
 292. SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, Tepebaşı/Eskişehir
 293. Soma Bir Damla Ol Engelliler Derneği Manisa Soma
 294. Sorgun Engelliler Umut Derneği, Yozgat
 295. Suat ŞEKERCİ, Birleşik Devlet Memurları Sendikası Elazığ İl Temsilcisi
 296. Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği, Tekirdağ
 297. Şanlı Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Şanlıurfa
 298. Şehzadeler Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Manisa
 299. Şişli Bedensel Engelliler Derneği, İstanbul
 300. Şişli Can Zihinsel Engelliler Derneği, İstanbul
 301. Şule ÖZCAN, Eğitimci-Yazar, Aktivist-Ankara
 302. Şule SEPİN İÇLİ, Psikolog, Aktivist-Ankara
 303. Tarık ÖNCÜ, Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı Samsun İl Temsilcisi
 304. Timsahlar Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Bursa
 305. Toplum Ruh Sağlığı Derneği (TORSAD)
 306. Trabzon Engelsiz Turizm Derneği
 307. Trabzon Görme Özürler Sanat ve Spor Kulübü Derneği
 308. Tunceli Bedensel Engelleri Destekleme Derneği
 309. Tüketici Sorunları Derneği (TUSODER), İstanbul
 310. Tülin EROL, Aktivist, Bodrum-Muğla
 311. Tüm Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İzmir
 312. Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (TEDAY), Ankara
 313. Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Derneği (ÖZERK-DER), Ankara
 314. Türkiye Beyazay Derneği Erzurum Şubesi
 315. Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı, Ankara
 316. Türkiye Engelliler Meclisi Afyon İl Engelliler Meclisi
 317. Türkiye Engelliler Meclisi Ankara İl Engelliler Meclisi
 318. Türkiye Engelliler Meclisi Aydın İl Engelliler Meclisi
 319. Türkiye Engelliler Meclisi Batman İl Engelliler Meclisi
 320. Türkiye Engelliler Meclisi Bingöl İl Engelliler Meclisi
 321. Türkiye Engelliler Meclisi Bursa İl Engelliler Meclisi
 322. Türkiye Engelliler Meclisi Denizli İl Engelliler Meclisi
 323. Türkiye Engelliler Meclisi Diyarbakır İl Engeliler Meclisi
 324. Türkiye Engelliler Meclisi Elazığ İl Engelliler Meclisi
 325. Türkiye Engelliler Meclisi Gaziantep İl Engelliler Meclisi
 326. Türkiye Engelliler Meclisi Giresun İl Engelliler Meclisi
 327. Türkiye Engelliler Meclisi Hatay İl Engelliler Meclisi
 328. Türkiye Engelliler Meclisi Isparta İl Engelliler Meclisi
 329. Türkiye Engelliler Meclisi İstanbul Anadolu Yakası İl Engelliler Meclisi
 330. Türkiye Engelliler Meclisi İstanbul Avrupa Yakası İl Engelliler Meclisi
 331. Türkiye Engelliler Meclisi İzmir İl Engelliler Meclisi
 332. Türkiye Engelliler Meclisi Kahramanmaraş İl Engelli Meclisi
 333. Türkiye Engelliler Meclisi Kars İl Engelliler Meclisi
 334. Türkiye Engelliler Meclisi Kayseri İl Engelliler Meclisi
 335. Türkiye Engelliler Meclisi Kocaeli İl Engelliler Meclisi
 336. Türkiye Engelliler Meclisi Konya İl Engelliler Meclisi
 337. Türkiye Engelliler Meclisi Kütahya İl Engelliler Meclisi
 338. Türkiye Engelliler Meclisi Manisa İl Engelli Meclisi
 339. Türkiye Engelliler Meclisi Mersin İl Engelliler Meclisi
 340. Türkiye Engelliler Meclisi Nevşehir İl Engelliler Meclisi
 341. Türkiye Engelliler Meclisi Ordu İl Engelliler Meclisi
 342. Türkiye Engelliler Meclisi Rize İl Engelli Meclisi
 343. Türkiye Engelliler Meclisi Sakarya İl Engelliler Meclisi
 344. Türkiye Engelliler Meclisi Samsun İl Engelliler Meclisi
 345. Türkiye Engelliler Meclisi Sinop İl Engelliler Meclisi
 346. Türkiye Engelliler Meclisi Tekirdağ İl Engelliler Meclisi
 347. Türkiye Engelliler Meclisi Uşak İl Engelliler Meclisi
 348. Türkiye Engelliler Meclisi Van İl Engelliler Meclisi
 349. Türkiye Engelliler Meclisi Zonguldak İl Engelli Meclisi
 350. Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı (TEYVAK) Ankara
 351. Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Batman Şubesi
 352. Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Genel Merkez, İstanbul
 353. Türkiye İşitme Engelliler Derneği, İstanbul
 354. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Ankara Şubesi
 355. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, İstanbul
 356. Türkiye Körler Federasyonu
 357. Türkiye Körler Vakfı Trabzon Şubesi
 358. Türkiye Körler Vakfı, Ankara
 359. Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu
 360. Türkiye Özel Eğitim Vakfı, Karabük
 361. Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Merkezi, İstanbul
 362. Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi
 363. Türkiye Sakatlar Derneği Afyon şubesi
 364. Türkiye Sakatlar Derneği Akçakoca Şubesi
 365. Türkiye Sakatlar Derneği Aksaray Şubesi
 366. Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi
 367. Türkiye Sakatlar Derneği Anadolu Yakası Şubesi
 368. Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi
 369. Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi
 370. Türkiye Sakatlar Derneği Avcılar Şubesi
 371. Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesi
 372. Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi
 373. Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi
 374. Türkiye Sakatlar Derneği Bakırköy Şubesi
 375. Türkiye Sakatlar Derneği Bandırma Şubesi
 376. Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi
 377. Türkiye Sakatlar Derneği Bitlis Temsilciliği
 378. Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Temsilciliği
 379. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi
 380. Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi
 381. Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi
 382. Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi
 383. Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi
 384. Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi
 385. Türkiye Sakatlar Derneği Çorum Şubesi
 386. Türkiye Sakatlar Derneği Denizli Şubesi
 387. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi
 388. Türkiye Sakatlar Derneği Emet Şubesi
 389. Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi
 390. Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi
 391. Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şubesi
 392. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi
 393. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziosmanpaşa Şubesi
 394. Türkiye Sakatlar Derneği Gönen Şubesi
 395. Türkiye Sakatlar Derneği Hatay Şubesi
 396. Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi
 397. Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi
 398. Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şubesi
 399. Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi
 400. Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi
 401. Türkiye Sakatlar Derneği Kırıkkale Temsilciliği
 402. Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi
 403. Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi
 404. Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi
 405. Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi
 406. Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi
 407. Türkiye Sakatlar Derneği Milas Temsilciliği
 408. Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Temsilciliği
 409. Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şubesi
 410. Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi
 411. Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi
 412. Türkiye Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi
 413. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi
 414. Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi
 415. Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi
 416. Türkiye Sakatlar Derneği Şile Temsilciliği
 417. Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi
 418. Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi
 419. Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi
 420. Türkiye Sakatlar Derneği Uşak Şubesi
 421. Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi
 422. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi
 423. Türkiye Spina Bifida Derneği Ankara Şubesi
 424. Ufuk Engelsiz Yaşam Derneği, İzmir
 425. Uluslararası Görme Engelliler Spor Kulüpleri
 426. Uluslararası Sivil Toplum Ağı Derneği, Trabzon
 427. Uluslararası Toplum Gelişimi Derneği (UTGD) Ankara
 428. Umut KOŞAN, Aktivist, Gazeteci, Sivas
 429. Umut Yol Engellileri Koruma Derneği, Ankara
 430. Uygar Görme Engeller Derneği Genel Merkezi, Bursa
 431. Uygar Görme Engelliler Derneği, Ankara
 432. Üç Yıldız Körler Derneği, Kocaeli
 433. Ümraniye Tüm Engelliler Platformu, İstanbul
 434. Van İşitme Engelliler Eğitim Gençlik Kültür ve Spor Kulübü Derneği
 435. Yasam Boyu Eğitim Derneği, Ankara
 436. Yaşadıkça. com
 437. Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 438. Yenimahalle Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Ankara
 439. Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim Teknoloji Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (SEPARİNDER), İstanbul
 440. Yeşil Iğdır Engelliler Derneği, Iğdır
 441. Yeter SUCU, Aktivist, Ankara
 442. Yusuf Durdurmuş, Sakarya Hendek Görme Engelliler Bağımsız Yaşam Koçu
 443. Yüzümle Mutluyum Derneği, İstanbul
 444. Zihinsel Engelliler Derneği, Erzurum
 445. Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği, Batman
 446. Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Yarınlar Derneği, İzmir/Ödemiş
 
Not: Bu metin; Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Avukat Suha SAĞLAM, Altınokta Körlere Hizmet Vakfı Başkanı Avukat Turhan İÇLİ, Gören Kalpler Eğitim Derneği Başkanı Psikolog Erol SAYYIDAN, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) Engelliler Komisyonu Başkanı Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşe SARI, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Başkanı Şükrü BOYRAZ ve İşitme Engellileri ve Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Onur CANTİMUR tarafından hazırlanmıştır.
 
 
Bu metne imza vermek isteyen örgütlerin https://www.facebook.com/aysegiresunlu/ adresindeki açık çağrı metin paylaşımının altına örgüt isimlerini il ve ilçe olarak yazmalarını rica ediyoruz. İmza veren her isim, Engellilerin İstihdamda Hakları Platformunun doğal üyesidir. İsimler, alfabetik sıra ile sıralanmaktadır. Her üyenin katılımında sıralama yeniden düzenlenecektir.