EKPSS İÇİN TARİH ALDIK. SIRADA ENGELLİLERİN ATAMALARINI SAĞLAMAK VAR

 

BASINA-KAMUOYUNA VE ENGELLİ ÖRGÜTLERİNE ÇAĞRIMIZDIR

KONU: Engelliler İçin 2020 Yılı Bitmeden "EKPSS-Kura 2020/1" Atamalarının Yapılması

           Kamuda engelli kotasının acilen artırılması

İMZAYA AÇILDIĞI TARİH: 10 EKİM 2020

Bilindiği üzere COVİD-19 pandemisi bahane edilerek üçüncü kez ertelenen 2020 EKPSS’nin, Engellilerin İstihdam Platformunun etkin mücadelesi ile 15 Kasım 2020 tarihinde yapılması, ÖSYM tarafından planlanmıştır.

Bizler Engellilerin İstihdamda Hakları Platformu olarak, taraf olduğumuz BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 11.maddesine göre insani bakımdan acil risk durumlarından biri olan COVİD-19 pandemisi bahane edilerek engellilere yönelik istihdam politikalarının özellikle de atamaların ertelenmesinden endişe duymaktayız.

Atama bekleyen engellilerin sayısı günden güne artmaktadır. 2018 EKPSS/kura için 88 bin 832 aday başvurmuş ancak 2018/2 ve 2019/1 atamalarında toplam 3445 kadro açılmıştır. Dolayısıyla 2016 ve 2018 EKPSS/kura sonucu atanamayanların sayısı 100 binin üzerindedir. Kaldı ki, 2020 EKPSS'ye ilk başvuru yapanların sayısı da 85 binin üzerindedir. 2020 EKPSS ek başvuru ve kura başvuruları ile bu sayının 90 bini geçebileceği söylenebilir.

Atama bekleyen engellilerin arasında sosyal yardım kapsamı dışında kalanlar, özel sektörde çalışıp pandemi nedeniyle ücretsiz izne ayrılanlar ve ekonomik güçlük içinde yaşayanlar vardır. Pandemi nedeniyle getirilen ücretsiz izin uygulamasından dolayı, engellilerin orantısız derecede ekonomik güçlük çektiği ve işten çıkarma yasağının kalkması ile birlikte ilk işten çıkartılacakların engelli çalışanlar olacağı ve bir daha istihdam şanslarının oldukça güç olacağı açıktır. Bu nedenle engelliler için EKPSS ve kura ile atanmak hayati önem arz etmektedir.

Son 2 yılda kurumların personel alımlarına baktığımızda KPSS ile çok sayıda personel aldıklarını, EKPSS puanı ile alım yapmadıklarını görüyoruz. Bu duruma en iyi örnek Sağlık Bakanlığına ait verilerdir.2020 yılında sadece Sağlık Bakanlığı KPSS puanı ile farklı statüde 50 bin personel almış, bunların arasında EKPSS puanı ile alım yapılmamıştır.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Mayıs 2020 Engelli ve Yaşlı istatistik bültenine göre engelli memur açığı 7119’dur. Bu sayının 5.086’sı Milli Eğitim Bakanlığına, 1.348’i Diyanet İşleri Başkanlığına geri kalan 685 kontenjan diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına aittir.

Son yıllarda kamuda sözleşmeli personel istihdamının artışına rağmen, bu artışın engellilerin kota hesabında etkisiz olması nedeniyle, %3’lük kotanın dolması ile karşı karşıyayız. Kamuda %3’lük engelli kotasının, istihdam edilmeyi bekleyen engellilerin artmasına karşılık son derece yetersiz kaldığı, bu kotanın günümüz şartlarında gerçekçi olmadığı, Avrupa ülkelerinde %5'ten az olmayan kota uygulamalarına bakıldığında %3’lük kota uygulamasının oldukça düşük olduğu ve kotanın yasal değişiklik ile acilen güncellenmesi gerektiği ortadadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra ZÜMRÜT SELÇUK, kamuda engelli kontenjanının %95’inin dolduğunu beyan etmiş olsa da %3’lük kontenjanın üzerinde engelli istihdam etmeye engel bir mevzuat yoktur. Kaldı ki Bakanlık, BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 27.maddesinde ifade edilen “engellilerin kamuda istihdam edilmeleri”ne yönelik taahhüdünün denetleyicisi ve uygulayıcısı konumundadır.

Engellilerin İstihdamda Hakları Platformu olarak, engelliler arasındaki işsizlik oranını da dikkate alarak bu yasama döneminde Hükümetimiz tarafından kota artışına yönelik kanun teklifi verilmesini, bu teklifin TBMM’de grubu olan tüm partiler tarafından desteklenerek yasalaşmasını ve sürecin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edilmesini talep etmekteyiz.

Unutulmamalı ki, 2002/58 sayılı Özürlüler Hakkında Başbakanlık Genelgesinin 1 inci maddesinde “kamu kurum ve kuruluşları, istihdamı zorunlu özürlü personel kontenjanlarını açık tutmayarak süresi içinde sınav açacağı, özürlülerin eğitim gördükleri alanlarda, eğitim düzeylerine, mesleki bilgi ve becerilerine uygun iş ve görevlerde istihdamlarının sağlanması için özen gösterileceği” ifade edilmektir. Bu bağlamda bizler, kota artışına yönelik yasal değişiklik oluncaya dek, kotanın %95’inin dolmuş olmasının engellilerin kamuda istihdamlarının azaltılmasına neden olmamasını, engellilerin eğitimlerine/edindikleri mesleklere karşılık gelen kadrolarda istihdamlarının sağlanması amacıyla kurumların kadro kaydırması yaparak engellilere yönelik kadro oluşturmalarını ve KPSS puanı ile personel alımı yapıldığında eş zamanlı olarak EKPSS puanı ile de alım yapılmasını talep etmekteyiz.

Bilindiği üzere, Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) Belgesinde engelliler özel politika gerektiren gruplar arasındadır. Belgede engellilere yönelik eylem kararlarında Devletimizin engellilerin işgücüne ve istihdama katılımlarının önündeki engellerin kaldırılmasını amaçladığı ifade edilmektedir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için; Ekim ayı sonunda tüm bakanlıkların, kurum ve kuruluşların memur açığı bildirimlerinde engelli kontenjanı bildirimlerinin sayıca artırılmasına yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla özel bir çalışma yapmasını ve yüksek sayıda engelli kontenjanı bildirimi için süreci denetlemesini beklemekteyiz.

Öte yandan, tercihleri sonrası kurumlarda oluşturulan komisyonlarca birçok engellinin atamasının reddedildiği ve bu nedenle bazı kontenjanların boş kaldığını biliyoruz. Tercihleri sonucu atanmış engelli adayların; hafızlık belgesi, bilgisayar sertifikası ya da benzer kurs belgelerinin olmayışı nedeniyle atamalarının iptali yerine, diğer şartları sağlamaları halinde atamalarının yapılması ve bu adaylara eksik olan belgeleri tamamlaması için hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini, bir meslek edinememiş engelliler için yardımcı hizmetler kadrosu yerine, genel idari hizmetlerden kadro açılmasını da talep etmekteyiz.

Engelli örgütlerinin, EKPSS başvuru ve tercih kılavuzlarının hazırlık aşamalarında sürece dahil olmaları gerektiğini hatırlatarak; kılavuzlarda yer alan engelliliğe ve cinsiyete dayalı ayrımcı şartların kaldırılmasına yönelik acilen bir çalıştay yapılmasını ve bu amaçla Bakanlık nezdinde STK’ların dahil olduğu bir mekanizma kurulmasını da talep etmekteyiz.

Bizler aşağıda isimleri yazılı Engellilerin İstihdam Hakları Platformu üyeleri olarak, istihdam edilmeyi bekleyen yüzbinlerce engelliden bize gelen talepler doğrultusunda nihai ve öncelikli olarak;

  1. 2020 yılı bitmeden kamudaki tüm boş kontenjanların (en az 7119 kadro olmak üzere) doldurulması amacıyla acilen bir atama planı yapılmasını,
  2. Boş kontenjanların doldurulması, atama bekleyen yüzbinlerce engelli için bir çözüm olmayacağından, kota artışına yönelik yasal değişikliğin Hükümetimiz tarafından TBMM gündemine alınarak ivedilikle sonuçlandırılmasını,
  3. Engellilerin kamuda istihdamın artırılması yanında özel sektörde de istihdamının artırılmasını sağlamak amacıyla “destekli istihdam modeli”nin ivedilikle hayata geçirilmesini

Talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

 

1. 21 Diyarbekir Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
2. 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
3. Abdullah Mutlu TOKGÖZ, Engelli, Siyasetçi, Aktivist-Ankara
4. Abuzer Akkanat -SİME-SEN Malatya Engelliler Komisyonu Koordinatörü
5. Adana Martı Engelliler Spor Kulübü Derneği
6. Adana Yıldız Engelliler Derneği
7. Adana Yıldız Engelliler Spor Kulübü Derneği
8. Adıyaman Anadolu GAP Görme Engelliler Derneği
9. Adıyaman GAP Görme Engelliler Derneği ve Spor Kulübü Derneği
10. Adıyaman Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
11. Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
12. Aksaray Somuncu Baba Engelsiz Spor Kulübü Derneği
13. Aktif Engelliler Derneği, İzmir
14. Aktif Görme Engelliler Derneği Genel Merkez, Ankara
15. Aktif Görme Engelliler Derneği, Ankara
16. Albinizm Derneği, İstanbul
17. Ali GENÇ, Gazeteci, Aktivist-Bursa
18. Ali Haydar KOYUN Yazar/Aktivist Malatya
19. Ali YAYLACI-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Rize İl Temsilcisi
20. Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Van
21. Altınokta Körler Derneği Adana Şubesi
22. Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi
23. Altınokta Körler Derneği Amasya Şubesi
24. Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi
25. Altınokta Körler Derneği Antalya Şubesi
26. Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi
27. Altınokta Körler Derneği Bingöl Şubesi
28. Altınokta Körler Derneği Bursa Şubesi
29. Altınokta Körler Derneği Çanakkale Şubesi
30. Altınokta Körler Derneği Denizli Şubesi
31. Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi
32. Altınokta Körler Derneği Elazığ Şubesi
33. Altınokta Körler Derneği Elbistan Şubesi
34. Altınokta Körler Derneği Fethiye Şubesi
35. Altınokta Körler Derneği Gaziantep Şubesi
36. Altınokta Körler Derneği Genel Merkez, Ankara
37. Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi
38. Altınokta Körler Derneği Kadın Meclisi
39. Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi
40. Altınokta Körler Derneği Kocaeli Şubesi
41. Altınokta Körler Derneği Konya Şubesi
42. Altınokta Körler Derneği Kütahya Şubesi
43. Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi
44. Altınokta Körler Derneği Niğde Şubesi
45. Altınokta Körler Derneği Osmaniye Şubesi
46. Altınokta Körler Derneği Sakarya Şubesi
47. Altınokta Körler Derneği Samsun Şubesi
48. Altınokta Körler Derneği Tekirdağ Şubesi
49. Altınokta Körler Derneği Trabzon Şubesi
50. Altınokta Körler Derneği Uşak Şubesi
51. Altınokta Körler Derneği Van Şubesi
52. Altınokta Körlere Hizmet Vakfı, Ankara
53. Amasya Engelliler Spor Kulübü Derneği
54. Amasya Yeşilırmak Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
55. Ana Kucağı Derneği, Ankara
56. Anadolu Engelliler Dayanışma Derneği, Isparta/Yalvaç
57. Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
58. Anadolu Lions Diyabet Teşhis Tedavi ve Eğitim Vakfı (ALDİVAK), Ankara
59. Anadolu Sessiz Umutlar Derneği, Ankara
60. Anatolia Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
61. Ankara Altınokta Spor Kulübü Derneği
62. Ankara Engelsiz Toplum Oluşturma Derneği
63. Ankara Hitit Gençlik ve Spor Derneği
64. Ankara İnovatif Görme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
65. Ankara İnovatif Görme Engelliler Kulüpler Birliği
66. Ankara Mavi Ay Otistik Çocuklar ve Aileleri Derneği
67. Antalya Engel Tanımayanlar Derneği
68. Antalya Özel Sporcular Gençlik ve Spor Derneği ve Kulübü Derneği
69. Ardahan Göle Engelliler Derneği
70. Artvin Engelliler Derneği
71. Artvin Görme Engeller Spor Kulübü Derneği
72. Aslan KAYA, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi
73. Ataşehir Engelliler Dayanışma Derneği, İstanbul
74. Ataz Şafak Spor Kulübü Derneği, Ankara
75. Atılgan Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
76. Atılgan Engelsiz Kültür ve Spor Derneği
77. Avrasya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, İzmir
78. Ayhan Zenbilci-Yazar, Programcı, Bursa
79. Ayyıldız Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara
80. Ayyıldız Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
81. Bandırma Bedensel Engelliler Derneği (BABED), Bandırma
82. Bandırma Engelime Renk Ver Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği
83. Başkent Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
84. Batıkent Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara
85. Batman Engelliler Spor Kulübü Derneği
86. Batman Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği
87. Beşiktaş Engelliler Spor Kulübü Derneği İstanbul
88. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Alanya İlçe Temsilciliği (Antalya)
89. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Burdur İl Temsilciliği
90. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Genel Merkez, Antalya
91. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Manavgat İlçe Temsilciliği (Antalya)
92. Bilal KIZARTICI, Aktivist-İstanbul
93. Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği
94. Bilecik Bozüyük İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği ve Derneği
95. Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER)
96. Bilecik Kent Konseyi Engelliler Meclisi
97. Bir Damla Kan Talasemi Derneği Şanlıurfa/Siverek
98. Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM-SEN)
99. Bismil Bedensel Engelliler Derneği, Diyarbakır
100. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği (BİYONİK-DER) Ankara
101. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Adana İl Temsilciliği
102. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Antalya İl Temsilciliği
103. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Bilecik İl Temsilciliği
104. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Bursa İl Temsilciliği
105. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Eskişehir İl Temsilciliği
106. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Isparta İl Temsilciliği
107. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği İstanbul İl Temsilciliği
108. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği İzmir İl Temsilciliği
109. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Mersin İl Temsilciliği
110. Bolu Köroğlu Engelsiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
111. Bolu Umut Işığı Engelliler Gençlik Kulübü Derneği
112. Bursa Değişim Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
113. Bursa Down Kardeşliği Derneği, Bursa
114. Bursa Genç Osmangazi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
115. Bursa Karagöz Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
116. Bursa Karagöz Hacivat Engelliler Bilim Kültür ve Dayanışma Derneği
117. Bursa Merinos Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
118. Bursa Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği (BUGES)
119. Bursa Otizmli Bireyler ile Anneleri Yardımlaşma Derneği
120. Bursa Serebral Palsi Derneği (BURSEDER)
121. Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı
122. Bursa Uludağ Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
123. Cebrail KURNAZ-Özel Eğitimciler Temsilcisi, Burdur
124. Cemal GARİPOĞLU Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Artvin İl Temsilcisi
125. Cemal UZUN, Engelliler Bakanlığı İstiyoruz Hareketi Lideri-İstanbul
126. Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği
127. Çanakkale Engelliler Derneği ve Spor Kulübü Derneği
128. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
129. Çankaya Kent Konseyi Engeli Meclisi Başkanlığı, Ankara
130. Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği, Samsun
131. Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Samsun
132. Çatalağzı Engelliler Derneği, Kilimli/Zonguldak
133. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv)
134. Denizli Engelliler Platformu
135. Denizli İşitme Engelliler Derneği
136. Denizli Otizm Derneği
137. Denizli Pamukkale Hemofili Derneği
138. Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, Ankara
139. Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği, Kayseri
140. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
141. DMD İle Mücadele Gönüllüleri Platformu
142. Doğu Akdeniz Engelli Dernekleri Federasyonu, Mersin
143. Doğu Karadeniz MS (Multiple Skleroz) Özel Bireyler Derneği, Trabzon
144. Edirne Zihin ve Hareket Engelli Çocukları Koruma Derneği
145. Eğitim Gençlik Engelliler ve Spor Derneği, Samsun
146. Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), Ankara
147. Ekrem KOCA, Siyasetçi, Aktivist-Eskişehir
148. Elazığ Fırat Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
149. Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
150. Engel Siz Olmayın Derneği, Aydın-Kuyucak
151. Engelim Olmayın Derneği, Muğla-Datça
152. Engelli Aileleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (ENAD) Manisa-Salihli Şubesi
153. Engelli Dernekleri Federasyonu, Ankara
154. Engelli Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Karabük
155. Engelli İnsan Hakları Derneği, Ankara
156. Engelli Kadınlar Derneği, Bursa
157. Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneği, Ankara
158. Engelli ve Yakınları Eğitim, Kültür, Sağlık ve Spor Kulübü Derneği, Ankara
159. Engelliler Kültür Derneği, Bursa
160. Engelliler Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi, Istanbul/Sultangazi
161. Engelliler Platformu
162. Engelliler ve Aileleri Eğitim ve Dayanışma Derneği (ENADER) Osmanbey/İstanbul
163. Engelliler ve Aileleri Eğitim ve Dayanışma Derneği (ENADER), İstanbul.
164. Engelliler ve Gençlik Derneği, Ankara
165. Engellilerle Yaşam Derneği, Ankara
166. Engelliyim Engel Tanımam Derneği, İskenderun
167. Engelsiz Arsuz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Hatay
168. Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası (ENGELSİZ EĞİTİM-SEN)
169. Engelsiz Eğitim Platformu, Aksaray
170. Engelsiz Eğitim Platformu, Antalya
171. Engelsiz Hacettepe Gençlik Spor Kulübü Derneği, Antalya İl Temsilciliği
172. Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası (ENGELSİZ SAĞLIK-SEN)
173. Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği, Ankara
174. Engelsiz Yaşamevi Derneği, Alanya /Antalya
175. Engelsiz Yürekler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul
176. Engelsizkariyer. com Ulusal Engelli İstihdamı Danışmanlık Ajansı
177. Engin KONAKÇI, Aktivist-Ankara
178. Erciş İşitme Engelliler Derneği, Van
179. Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (ENGEL-DER), Balıkesir
180. Ertuğrul TAŞ, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Adana İl Temsilcisi
181. Erzincan Down Sendromu Derneği
182. Eskişehir Engelliler Spor Kulübü Derneği
183. Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
184. Eşit Yaşam Derneği, İzmir
185. Evrensel Görme Özürlüler Derneği Genel Merkez, Ankara
186. Fedakar ÖZDEMİR, Aktivist-Ankara
187. Galip Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
188. Gamze TEKEŞ, Eğitimci-Yazar, Aktivist-Ankara
189. Gaziantep Bedensel Engelliler Derneği
190. Gaziosmanpaşa Engelliler Spor Kulübü Derneği, İstanbul
191. Gören Kalpler Eğitim Derneği Genel Merkez, Ankara
192. Gören Kalpler Eğitim Derneği, Bodrum Şubesi
193. Gören Kalpler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
194. Gören Kalpler Tandem Spor Kulübü Derneği
195. Görme Engelli Gaziler Derneği, Ankara
196. Görme Engelli Spor Kulüpleri Birliği, (60 Kulüp)
197. Görme Engelliler Bilişim İletişim Derneği (GENBİL), Ankara
198. Görme Engellilerin Eğitimine Destek Derneği, Ankara
199. Görme Özürlü Evrensel Hukukçular Derneği, Ankara
200. Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER), İstanbul
201. Güçlü Eller Engelliler Kulübü Derneği, Ankara
202. Gülcan ERDEMİR, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu Eskişehir Temsilcisi
203. Gülpınar DOĞAN, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu İstanbul Temsilcisi
204. Gümüşhane Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
205. Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği
206. Hatice Çiydem YILDIZ, Altınokta Körler Derneği Gönüllüsü, Bursa
207. Hatice YILDIZ, Sosyal Hizmet Uzmanı, Aktivist-Ankara
208. Herkes için Turizm Derneği, İzmir
209. Hopa Bedensel Engelliler Derneği, Artvin
210. Hüseyin Özlük Siyasetçi Yazar, Aktivist, Ankara
211. Isparta İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
212. İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (İBHAYD), İzmir
213. İnovatif Düşünme Girişimcilik ve Hayat Boyu Öğrenme Derneği, Lalahan/Elmadağ-Ankara
214. İşitme Engelli Çocuklar ve Aileler Spor Kulübü Derneği Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Eskişehir
215. İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, İstanbul
216. İzmir Engel Siz Yaşam Derneği
217. Kahramanmaraş Akçakoyunlu İdman Yurdu Spor Kulübü Derneği
218. Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Spor Kulübü Derneği
219. Kahramanmaraş Edeler Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
220. Kahramanmaraş Ertuğrulgazi Engelliler Spor Kulübü Derneği
221. Kahramanmaraş Gençlik Gücü Spor Kulübü Derneği
222. Kamuda Çalışan Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAMUENDER), Ankara
223. Karadeniz Görme Engeller Derneği Genel Merkezi, Ordu
224. Karahisar Kalesi Görmeyenler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
225. Karaman Engelliler Spor Kulübü Derneği
226. Kars Dolunay Derneği
227. Kırıkkale Görme Engelliler Derneği Genel Merkez
228. Kistik Fibrozis Aile ve Yardımlaşma Derneği (KİFDER), İstanbul
229. Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği
230. Kocaeli Serebral Palsi ve Tüm Özel Gereksinimli Birey ve Aileleri Rehabilitasyon Habilitasyon Sosyal Yardımlaşma Derneği (KOSEBDER)
231. Kolostomili ve Ostomililer Derneği, İzmir
232. Konya Ayyıldız Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
233. Konya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
234. Konya Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Derneği
235. Konya Hilal Engelliler Spor Kulübü Derneği
236. Konya Karatay Engelliler Spor Kulübü Derneği
237. Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü Derneği
238. Körlere Eğitim ve Destek Derneği (KÖRDES), İstanbul
239. Kumru Hasta Haklarını Koruma Derneği Ordu
240. Kurtuluş Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
241. Küresel Görme Engelliler Gençlik Spor Kulüpleri Topluluk Derneği
242. Kütahya Engelliler Zafer Kulübü Derneği
243. Lotus Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara
244. Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
245. Malatya Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
246. Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
247. Manisa Spil Engelliler Spor Kulübü Derneği
248. Marmara İşitme Engelliler Derneği, İstanbul
249. Memnune Buket DOĞAN-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Kırşehir İl Temsilcisi
250. Mersin Engellileri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
251. Mersin işitme Engelliler Eğitimine Destek ve Kalkındırma Derneği
252. Mersin Ortopedik Engelliler Derneği, Mersin
253. Miraç Dursun, Aktivist
254. Mobbing ile Mücadele Derneği Engellilik Genel Koordinatörlüğü
255. Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Merkez, Ankara
256. Muhammed Abit ÇEVİK- Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Siirt İl Temsilcisi
257. Mukaddes ÇAKMAK, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Engelli Komisyon Başkanı
258. Mustafa Oğuz MUCURLUOĞLU, Aktivist, Yazar-Ankara
259. Mustafa ÖLMEZ-Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonunun Çankırı İl Temsilcisi
260. Nazilli Bedensel Engelliler Derneği
261. Necmettin ÖZEN / Engelli hakları savunucusu Cizre/Şırnak
262. Nurten AKTAŞ, Yazar, Aktivist-Ankara
263. Oğuzhan Ceran, Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Konya Temsilcisi
264. Orta Karadeniz Engelliler Derneği, Samsun
265. Osman Nuri Bayrak, Aktivist- Ankara
266. Otizm Vakfı, Ankara
267. Otizmli Çocuklar Derneği, Erzurum
268. Öğretilebilir Çocukları Koruma Derneği, Ankara
269. Ökkeş DEMİRCİ, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Osmaniye İl Temsilcisi
270. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği (ÖZRÖ-DER), İstanbul
271. Özürler Kültür ve Dayanışma Derneği, Ankara
272. Pamukkale Sağır Spor Derneği
273. Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği, Konak-İzmir
274. Ramazan ÇETİNKAYA, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu İl Temsilcisi, Zonguldak
275. Raylı Sistemler Teknolojileri Mezunları Derneği (RESTDER) Engelsiz Bireyler Kolu, Eskişehir
276. Recep Hoşoğlu Rize Kent Konseyi Engelliler Meclisi Genel Sekreteri
277. Sağır Gençlik ve Doğa Sporları Federasyonu, Ankara
278. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN)
279. SAHİMSEN Engelliler Komisyonu
280. Sakarya Engelliler Güçlendirme Derneği
281. Salihli Zihinsel Engelli Öğrencileri Koruma Derneği, Manisa
282. Samsun Engelliler Federasyonu
283. Samsun İşitme Engellileri Derneği
284. Samsun İşitme Engellileri Spor Kulübü Derneği
285. Samsun Otizmli Çocuklar Derneği
286. Saruhanlı Engelliler Derneği Saruhanlı/Manisa
287. Selçuk Üniversitesi Otizm Derneği, Konya
288. Serebral Palsi ve Tüm Özel Gereksinimli Bireyler Araştırma Geliştirme Bilim Teknoloji ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (DASEP), Kocaeli-Darıca
289. Serebral Palsili Bireyler ve Yakınları Derneği (SEBİDER), Bursa
290. Sessiz Meleklerin Sesi Derneği, Eskişehir
291. SESSİZSİNİZ Aktivist İşitme Engelliler Hareketi
292. Sınırlı Sorumlu Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, İzmir
293. SİMESEN Engelliler Komisyonu
294. Sincan Ortopedik Özürlüleri ve Aileleri Dayanışma Derneği, Ankara
295. Sistinozis Hastalıkları Derneği, Ankara
296. Siverek Engelliler Derneği
297. Sivil Memurlar Sendikası (SİMESEN) Genel Merkez
298. SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, Tepebaşı/Eskişehir
299. Soma Bir Damla Ol Engelliler Derneği Manisa Soma
300. Sorgun Engelliler Umut Derneği, Yozgat
301. Suat ŞEKERCİ, Birleşik Devlet Memurları Sendikası Elazığ İl Temsilcisi
302. Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği, Tekirdağ
303. Şanlı Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Şanlıurfa
304. Şehzadeler Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Manisa
305. Şişli Bedensel Engelliler Derneği, İstanbul
306. Şişli Can Zihinsel Engelliler Derneği, İstanbul
307. Şule ÖZCAN, Eğitimci-Yazar, Aktivist-Ankara
308. Şule SEPİN İÇLİ, Psikolog, Aktivist-Ankara
309. Tarık ÖNCÜ, Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı Samsun İl Temsilcisi
310. Timsahlar Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Bursa
311. Toplum Ruh Sağlığı Derneği (TORSAD)
312. Trabzon Engelsiz Turizm Derneği
313. Trabzon Görme Özürler Sanat ve Spor Kulübü Derneği
314. Tunceli Bedensel Engelleri Destekleme Derneği
315. Tüketici Sorunları Derneği (TUSODER), İstanbul
316. Tülin EROL, Aktivist, Bodrum-Muğla
317. Tüm Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İzmir
318. Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (TEDAY), Ankara
319. Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Derneği (ÖZERK-DER), Ankara
320. Türkiye Beyazay Derneği Erzurum Şubesi
321. Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı, Ankara
322. Türkiye Engelliler Meclisi Afyon İl Engelliler Meclisi
323. Türkiye Engelliler Meclisi Ankara İl Engelliler Meclisi
324. Türkiye Engelliler Meclisi Aydın İl Engelliler Meclisi
325. Türkiye Engelliler Meclisi Batman İl Engelliler Meclisi
326. Türkiye Engelliler Meclisi Bingöl İl Engelliler Meclisi
327. Türkiye Engelliler Meclisi Bursa İl Engelliler Meclisi
328. Türkiye Engelliler Meclisi Denizli İl Engelliler Meclisi
329. Türkiye Engelliler Meclisi Diyarbakır İl Engeliler Meclisi
330. Türkiye Engelliler Meclisi Elazığ İl Engelliler Meclisi
331. Türkiye Engelliler Meclisi Gaziantep İl Engelliler Meclisi
332. Türkiye Engelliler Meclisi Giresun İl Engelliler Meclisi
333. Türkiye Engelliler Meclisi Hatay İl Engelliler Meclisi
334. Türkiye Engelliler Meclisi Isparta İl Engelliler Meclisi
335. Türkiye Engelliler Meclisi İstanbul Anadolu Yakası İl Engelliler Meclisi
336. Türkiye Engelliler Meclisi İstanbul Avrupa Yakası İl Engelliler Meclisi
337. Türkiye Engelliler Meclisi İzmir İl Engelliler Meclisi
338. Türkiye Engelliler Meclisi Kahramanmaraş İl Engelli Meclisi
339. Türkiye Engelliler Meclisi Kars İl Engelliler Meclisi
340. Türkiye Engelliler Meclisi Kayseri İl Engelliler Meclisi
341. Türkiye Engelliler Meclisi Kocaeli İl Engelliler Meclisi
342. Türkiye Engelliler Meclisi Konya İl Engelliler Meclisi
343. Türkiye Engelliler Meclisi Kütahya İl Engelliler Meclisi
344. Türkiye Engelliler Meclisi Manisa İl Engelli Meclisi
345. Türkiye Engelliler Meclisi Mersin İl Engelliler Meclisi
346. Türkiye Engelliler Meclisi Nevşehir İl Engelliler Meclisi
347. Türkiye Engelliler Meclisi Ordu İl Engelliler Meclisi
348. Türkiye Engelliler Meclisi Rize İl Engelli Meclisi
349. Türkiye Engelliler Meclisi Sakarya İl Engelliler Meclisi
350. Türkiye Engelliler Meclisi Samsun İl Engelliler Meclisi
351. Türkiye Engelliler Meclisi Sinop İl Engelliler Meclisi
352. Türkiye Engelliler Meclisi Tekirdağ İl Engelliler Meclisi
353. Türkiye Engelliler Meclisi Uşak İl Engelliler Meclisi
354. Türkiye Engelliler Meclisi Van İl Engelliler Meclisi
355. Türkiye Engelliler Meclisi Zonguldak İl Engelli Meclisi
356. Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı (TEYVAK) Ankara
357. Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Batman Şubesi
358. Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Genel Merkez, İstanbul
359. Türkiye İşitme Engelliler Derneği, İstanbul
360. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Ankara Şubesi
361. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, İstanbul
362. Türkiye Körler Federasyonu
363. Türkiye Körler Vakfı Trabzon Şubesi
364. Türkiye Körler Vakfı, Ankara
365. Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu
366. Türkiye Özel Eğitim Vakfı, Karabük
367. Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Merkezi, İstanbul
368. Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi
369. Türkiye Sakatlar Derneği Afyon şubesi
370. Türkiye Sakatlar Derneği Akçakoca Şubesi
371. Türkiye Sakatlar Derneği Aksaray Şubesi
372. Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi
373. Türkiye Sakatlar Derneği Anadolu Yakası Şubesi
374. Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi
375. Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi
376. Türkiye Sakatlar Derneği Avcılar Şubesi
377. Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesi
378. Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi
379. Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi
380. Türkiye Sakatlar Derneği Bakırköy Şubesi
381. Türkiye Sakatlar Derneği Bandırma Şubesi
382. Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi
383. Türkiye Sakatlar Derneği Bitlis Temsilciliği
384. Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Temsilciliği
385. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi
386. Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi
387. Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi
388. Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi
389. Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi
390. Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi
391. Türkiye Sakatlar Derneği Çorum Şubesi
392. Türkiye Sakatlar Derneği Denizli Şubesi
393. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi
394. Türkiye Sakatlar Derneği Emet Şubesi
395. Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi
396. Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi
397. Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şubesi
398. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi
399. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziosmanpaşa Şubesi
400. Türkiye Sakatlar Derneği Gönen Şubesi
401. Türkiye Sakatlar Derneği Hatay Şubesi
402. Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi
403. Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi
404. Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şubesi
405. Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi
406. Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi
407. Türkiye Sakatlar Derneği Kırıkkale Temsilciliği
408. Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi
409. Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi
410. Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi
411. Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi
412. Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi
413. Türkiye Sakatlar Derneği Milas Temsilciliği
414. Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Temsilciliği
415. Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şubesi
416. Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi
417. Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi
418. Türkiye Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi
419. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi
420. Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi
421. Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi
422. Türkiye Sakatlar Derneği Şile Temsilciliği
423. Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi
424. Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi
425. Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi
426. Türkiye Sakatlar Derneği Uşak Şubesi
427. Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi
428. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi
429. Türkiye Spina Bifida Derneği Ankara Şubesi
430. Ufuk Engelsiz Yaşam Derneği, İzmir
431. Uluslararası Görme Engelliler Spor Kulüpleri
432. Uluslararası Sivil Toplum Ağı Derneği, Trabzon
433. Uluslararası Toplum Gelişimi Derneği (UTGD) Ankara
434. Umut KOŞAN, Aktivist, Gazeteci, Sivas
435. Umut Yol Engellileri Koruma Derneği, Ankara
436. Uygar Görme Engeller Derneği Genel Merkezi, Bursa
437. Uygar Görme Engelliler Derneği, Ankara
438. Üç Yıldız Körler Derneği, Kocaeli
439. Ümraniye Tüm Engelliler Platformu, İstanbul
440. Van İşitme Engelliler Eğitim Gençlik Kültür ve Spor Kulübü Derneği
441. Yasam Boyu Eğitim Derneği, Ankara
442. Yaşadıkça. com
443. Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
444. Yenimahalle Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Ankara
445. Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim Teknoloji Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (SEPARİNDER), İstanbul
446. Yeşil Iğdır Engelliler Derneği, Iğdır
447. Yeter SUCU, Aktivist, Ankara
448. Yusuf Durdurmuş, Sakarya Hendek Görme Engelliler Bağımsız Yaşam Koçu
449. Yüzümle Mutluyum Derneği, İstanbul
450. Zihinsel Engelliler Derneği, Erzurum
451. Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği, Batman
452. Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Yarınlar Derneği, İzmir/Ödemiş

Bu metin, Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Avukat Suha SAĞLAM, Altınokta Körlere Hizmet Vakfı Başkanı Avukat Turhan İÇLİ, Gören Kalpler Eğitim Derneği Başkanı Psikolog Erol SAYYIDAN, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) Engelliler Komisyonu Başkanı Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşe SARI, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü BOYRAZ ve İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Onur CANTİMUR tarafından hazırlanmıştır.