Görme engellilerin kullanımına mahsus eşyalarda gümrük muafiyeti

Görme engellilerin kullanımına mahsus eşyalarda gümrük muafiyeti

Bakanlar Kurulu Kararının (29.9.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı) 103.maddesine göre; görme engellilerin eğitsel, bilimsel veya kültürel gelişimlerine yönelik olmak üzere özel suretle imal edilmiş ve ek-12’deki listede yer alan eşyaya muafiyet tanınır.

Görme engellilerin kendi kullanımları için getirdikleri ile genel olarak görme engellilerin eğitimi veya onlara yardım sağlanması amacına yönelik kamu yararına faaliyette bulunan dernekler, vakıflar ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilmiş kurum veya kuruluşlarca ithal edilen; yalnızca kör ya da kısmen görürler için hazırlanmış;

Kabartma baskılar,

Braille kağıdı,

Beyaz bastonlar,

Körler ve kısmen görürlerin kullandığı kayıtlı malzemenin veya braille kağıtlarının mekanik olarak üretilmesinde kullanılan teçhizat,

Özel olarak dizayn edilmiş pikaplar ve kasetçalarlar,

Konuşan kitaplar,

Braille kağıdı ve konuşan kitapların üretimi için manyetik bantlar ve kasetler,

Büyütücü televizyon ekranları,

Elektronik yer saptayıcı ve engel dedektörü,

Büyütücü televizyon ekranları,

Elektronik okuma makineleri,

Tüm özel tasarlanmış öğretim araçları ve gereçleri,

Braille saatleri (değerli metallerden yapılanlar hariç),

Özellikle uyarlanmış masa oyunları ve aksesuarlar,

Körler ve kısmen görürlerin eğitsel, bilimsel ve kültürel gelişimleri için özel olarak tasarlanmış diğer tüm parçalar için

muafiyet tanınır.

Ayrıca, görme engelliler için yurt dışından getirilecek köpeklere de muafiyet uygulanır.

 

Kaynaklar: 

Bakanlar Kurulu Kararı, 29.9.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı.

Gümrük Muafiyeti Tebliği (06.06.2017, Seri No: 2, RG Sayı: 30088)

Derleyen: Ayşe SARI

Sosyal Hizmet Uzmanı

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) Engelliler Komisyon Başkanı