Gümüşsuyu Asker Hastanesi Önergesi

          26 Ağustos 2016 tarihinde Gümüşsuyu Asker Hastanesi Genelkurmay Sağlık Komutanlığı'ndan    Sağlık Bakanlığı'na devredilmiştir. Devredilme işlemleri bütün Türkiye 'de aynı günde yapılmış, basın çağrılmış, Sayın Sağlık Bakanı Recep Akdağ devir işlemlerinden sonra ''Asker Hastanelerini güçlendiriyoruz. Hizmeti en üst seviyeye çıkaracağız'' demiştir. Buna karşın, ellerinde sertifikaları olan donanımlı hemşireler sertifikalarına ve hizmet sürelerine bakılmadan devir olunan asker hastaneleri binalarından devroldukları ana binalara görevlendirilmiş, kıdem yılına bakmadan ana binalardaki personel de devrolan asker hastanelerine yeni ad olarak ek binalara görevlendirilmiştir.

          Tarihi dokusu ve bulunduğu konum nedeniyle en gözde yer olan Gümüşsuyu Asker Hastanesi öncelikle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağlanmış, personel ilk aylar devroldukları hastanede çalışmışlar, ana binada yani Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşire eksiği olduğu beyan edilince iki hemşire gönüllü, beş kişi ise kendi rızaları dışında  görevlendirmeyle ana binaya çekilmiş ve burada görev yapmaya başlamışlardır. Bu personele  Nisan ayında Gümüşsuyu binasına geri dönecekleri söylendiği halde Gümüşsuyu binaya bir daha dönüş olmamıştır. Hastane dahiliye, cerrahi ve ağız diş sağlığı olarak  hizmeti vermektedir. Şu anda 19 doktor (3 kişi hastane dışında görevlendirme 1 kişi de raporlu olarak ),7 diş hekimi ( 3 kişi geçici görevde 1 kişi doğum izninde) halihazırda 26  hemşire çalışmaktadır. 4 hemşire doğum izninde, 32 sağlık memuru(bunların içinde laboratuvar teknikeri,EKG teknikeri,EEG teknikeri , radyoloji teknikeri...), 28 kişide teknik kadroda ve Genel İdari hizmetler ve yardımcı hizmetler olarak çalışmaya devam ederken personel gece ve gündüz olarak ayrılmıştır. Ağız Diş Sağlığı Bölümü çevrede bulunan ağız sağlığı merkezleri niteliğinde çalışmaktadır. Ayrıca devrolmadan önce olduğu gibi 24 saat hizmet verilen bir hastane olmuştur. Yıllar öncesinden sivile açılan hastane konumu olarak ulaşımı rahattır. Bulunduğu ilçe genelinde sivillere hizmet verdiği gibi eskiden olduğu gibi askerlere de en iyi hizmeti vermeye devam etmiştir. Yenilenen TSK Sağlık Yönetmeliğine göre muvazzaf subay ,astsubay, uzman  er ve erbaş ayrıca 657 sayılı DMK ya tabi sivil memurlara periyodik muayene yapılması hususunda en doğru kararın verilmesinde  Gümüşsuyu Binası Sağlık Kurulu raporlarında nerdeyse sıfır hatayla hizmet vermiştir. Milli Savunma Bakanlığına ulaşan raporlarda hata bulunmamıştır. Diğer devlet hastanelerinden 15 Temmuz sürecinden sonra alınan askeri öğrenci sınıfı “görevi yapar” ya da “yapamaz”, “komando olur” raporlarında birçok usulsüzlükler basına yansımışken  en doğru raporları vermeye devam eden Gümüşsuyu binasının, Beyoğlu Göz Hastanesi'ne verilme kararı çıkmıştır.

       Gümüşsuyu Binası tarihi bir binadır. Elektrik hattı, göz hastanesinin ameliyathane ve müdahale odalarını, bilgisayar sistemlerini kaldıracak durumda değildir. Gümüşsuyu göz ameliyatlarında sadece katarakt, şaşılık ve diğer acil cerrahilerde hizmet verirken özellikli göz ameliyatları olan retina cerrahisi, vitrektomi, nakil ,dekolman vs. ameliyatları için uygun değildir. Göz Hastanesi de bu ameliyatları yapmaktadır. Hepa filltreli ,epoksi kaplamalı vs. ameliyathaneler göz hastanesinde gerekmektedir. Şu anda halihazırda 4 ameliyathane salonu olan Gümüşsuyu Binası’na en az 10 ameliyathane daha yapılması gerekmektedir. Bunun getireceği maliyet çok fazladır.

     TSK döneminde atama gören personel de bu binadan çıkarılmakta ve kendi rızaları dışında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi ya da bağlı oldukları kamu hastaneler birliğinde görevlendirilecekleri söylenmektedir. Buna karşın Milli Savunma Bakanlığı’nın son zamanlarda açıktan sağlık personeli alması düşündürücüdür. Devir aşamasında komisyonda astsubay ve sivil memurları temsil eden kimse olmamıştır. Bu bağlamda;

  • Gerek kanlı terör olayı Beşiktaş'ta, gerekse Reina saldırısında en iyi hizmeti veren Gümüşsuyu Asker Hastanesi’nin, yerleşim yeri olarak Taksim’de ve merkezi bir yerde bulunduğunu göz önüne aldığımızda, terör eylemlerinin de en fazla bu bölgelerde meydana geldiği düşünüldüğünde, bu binanın Beyoğlu Göz Hastanesi yapılması ne derece doğrudur?

 

  • Sağlık Bakanı beyanatlarında “branşlaşan hastaneler olmayacak” şeklinde ifade ettiği halde neden İstanbul da Gümüşsuyu binası Beyoğlu Göz Hastanesi olarak hizmet verecektir?

 

  • Gümüşsuyu tarihi bir binadır. Tarihi binaya nasıl asansör yapılacak nasıl duvar yıkılacaktır? Yeni bir bina yapılıp Göz Hastanesi’ne verilmesi gerekirken tarihi bina neden göz göre göre yok edilmeye çalışılmaktadır? Bugün Gümüşsuyu yarın diğer tarihi yapısı olan hastaneler sıra ile bu duruma mı gelecektir?

 

  • Bu uygulama ve devir işlemiyle, KHK sonunda tayin bedelleri gitmiş, lojman, servis hakları gitmiş, maddi ve manevi hakları kaybolmuş kendi silah arkadaşları tarafından dışlanmış ve “artık siz Sağlık Bakanlığı personelisiniz” denilmiş olan personele haksızlık yapılmış olmayacak mıdır? Neden o zaman asker hastaneleri personelleriyle devredilmiş, personel TSK da kalmak istediği halde sağlık personeli olanlar reddedilmiş ya da değerlendirmeye alınmamıştır?

 

İlgili Dökümanlar