TSK bünyesinde görev yapan subay, astsubay ve sivil memurlar 669 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığına devrolunca, devroldukları kurumun sorunları ve devrolurken kaybettikleri haklara çözüm üretmek amacıyla devroldukları kurumun sendika hizmet koluna uygun olarak bağımsız ve tek başına 03 Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolunda faaliyet gösterecek sendikayı kurmak için 18 kişi bir araya gelerek SAHİM-SEN'i 2016 yılı Kasım ayında OHAL SÜRECİNDE kurmuştur. Devrolan personel ve Sağlık Bakanligina bağlı kurumlarda çalışan 657 sayılı Devlet Memuru Kanuna tabi bütün personelin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla sendikal mücadele kararıyla sendikal hayata girmiştir.ONURLU MÜCADELENİN HAK MÜCADELESİNİN ADRESİDİR.

OHAL SÜRECİNDE KURULMUŞ SAĞLIK HİZMETLERİ SENDİKASI (SAHİM-SEN) DOĞRULUĞUNU ve GÜVENİRLİLİĞİNİ İSPATLAMIŞTIR.