İşe girdikten sonra engelli olan çalışanlar, işe engelli olarak girenlerle aynı haklara sahiptir.

 İşe girdikten sonra engelli halen memurların, engelli kontenjanına kayıt edilmesi zorunludur.

Devlet Personel Başkanlığının (mülga), konu hakkında SAHİMSEN'in sorduğu soru üzerine yayınladığı görüş ektedir.

Resim PDF şeklindedir. Görme engelliler okuyamayacaktır. İçerikte işe girsikten sonra engelli hale gelen memurların engelli kontenjanına dahil edilmesi ile ilgili görüş vardır.

Ayrıca aşağıdaki likten "sonradan engelli olan çalışanlar hakkında genel bilgi" başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz.

https://www.engelolma.net/sonradan-engelli-olan-calisanlar-hakkinda-genel-bilgi-makale,78.html

İlgili Resimler