İzmir Askeri Hastane Önergesi

           İzmir  ilimizde Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri  Komutanlığı'na bağlı olan iki hastane sonradan birleştirilip Kara  Kuvvetleri  Komutanlığı'na ait binada, “Asker Hastanesi”  olarak çalışmaya devam etmiştir. Personelin çoğunun asker eşi olması nedeniyle zaman zaman yığılmalar kadro fazlalıkları olmuştur. Emekli olan personel İzmir'e yerleşince eşleri de İzmir'de çalışmaya devam etmiştir.

           Hal böyle iken,  669 ve 670 sayılı KHK’lar ile geçen personele görüş sorulmadan Kuzey Kamu Hastaneler Birliği'ne bağlı hastanelere görevlendirmeleri yapılmış, kıdem ve sertifikalara bakılmadan 26 yıllık hemşire acil servislere ve yoğun bakımlara verilmiştir. Bunun üzerine çoğu personel atama isteyip başka şehirlere atanmış ya da emekliliği gelen personel emekli olmuştur. TSK da iken ameliyathanede görev yapan sağlık personeli harp cerrahisi eğitim almış olduğu halde buralara görevlendirilmemiş, pasif görevlere çekilmiş, devrolan personele mobbing uygulandığı iddia edilmiştir. Asker  Hastanesi olan binada kalan personelin neye göre ve ne şartlarla kaldığı personele maalesef izah edilmemiştir. Yüksek Lisans hatta doktora yapmış sağlık personeli görevlendirmelerde dikkate alınmamıştır. Bu bağlamda;

  • Kıdem ve sertifikalara bakılmadan yapılan görevlendirmeler neye istinaden gerçekleştirilmiştir? Bu noktada personelin ayrıştırılması hangi kriterlere göre yapılmıştır?
  • Ameliyathane ve harp cerrahisinde ehil olan personel neden atıl görevlere verilmiştir?
  • Devrolan personele mobbing yapıldığı doğru mudur? Bu iddia Bakanlığınızca araştırılmış mıdır?
  • 669 ve 670 sayılı KHK’lar ile yapılan görevlendirmeler neden personele görüş sorulmadan yapılmış ve bir çoğu ya şehir değiştirmek ya da emeklilik istemek zorunda bırakılmıştır?

 

İlgili Dökümanlar