KAMUOYUNUN DİKKATİNE

7 Kasım 2019 tarihinde görsel ve yazılı basına yansıyan; Aksaray ilindeki Merkez Mehmetçik İlkokulunda bir grup öğrenci velisinin, okulda eğitim alan otizmli çocukları yuhaladığı yönündeki haberi okuduk. Her ne kadar basına yansıyan haberlere göre okul müdürünün görevden alındığını öğrenmiş olsak da, çocuklarımıza yaşatılan bu travmanın, görevden alma kadar basit sonuçları olmadığının bilinmesini isteriz.

Bu olayın münferit bir olay olmadığını bilerek ve bildirerek, sürecin yakın takipçisi olacağımızı beyan ederek; aşağıdaki açıklamayı kamuoyuna yapma kararı aldık.

Bu olayın; Türkiye genelinde engelli çocukların sürekli maruz kaldığı ayrımcılığın sadece görünen bir örneği olduğunu, buz dağının görünmeyen yüzünde sayısız ayrımcılık ve kötü muamele vakalarının yaşandığını ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı başladığından beri basına yansımayan yüzlerce ayrımcılık olayının vuku bulduğunu bildirmek isteriz.

Yaşanan bu vahim olayda; otizmli çocukların okula ayrı bir kapıdan girmeleri, sınıfları için ayrı bir bölüm yaptırılıp kapısına "OTİSTİK ÇOCUKLAR... " yazdırılması; kaynaştırma eğitiminin ruhuna aykırı olup BM Engelli Hakları Sözleşmesinin de ihlalidir.

Okul yönetiminin hak ihlaline neden olan otizmli çocukları ayrıştıran önlemlerin, bu konudaki yetersizliklerinin ve olayı"önlememelerindeki niyetin" iyi değerlendirilmesi gerektiğini ayrıca dikkatinize sunarız.

Bu vahim olaydan sonra; bir kez daha herhangi bir çocuğumuza karşı ayrımcılığa neden olacak tek bir imaya dahi sabrımızın kalmadığını, 
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin 24. Maddesinin yasa koruyucular tarafından daha dikkatle okunması gerektiğini, 
BM Engelli Hakları Komitesinin, 9 Nisan 2019 tarihli Nihai Gözlem Raporunda yer alan endişelerin de dikkate alınarak, Komitenin tavsiyelerinin derhal uygulamaya geçirilmesi gerektiğini, 
Başta Türk Ceza Kanunun 122. Madde başlığındaki "nefret" kelimesinin ivedilikle kaldırılmasını ve ayrımcılık suçunun cezalarının artırılmasını ve
Otizm Eylem Planının derhal hayata geçirilmesi gerektiğini
beyan ederiz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Milli Eğitim Bakanlığının;

BM Engelli Hakları Sözleşmesini ve Engelli Hakları Komitesinin "içermeci eğitim" hakkında yayınladığı Genel Yorumunu dikkate alarak;
Engelliler Hakkında Kanunun; engelli çocukların eğitimlerinin hiç bir gerekçe ile engellenemeyeceğini beyan ettiğini, Anayasanın 42.maddesi ile Devletin özel eğitim ihtiyacı olanlar için önlem alması gerektiğini hatırlayarak;
Çocuklarımızın BM Çocuk Hakları Sözleşmesinden ve BM Engelli Hakları Sözleşmesinden doğan tüm haklarının güvence altına almakla ilgili sorumluluklarını bilerek;
engelli örgütleri ile işbirliği yapılmasının Sözleşmenin bir şartı olduğunu gözardı etmeden;
acil eylem planı oluşturmak amacıyla; BİRLİKTE ÇALIŞMAYA davet ediyoruz.

Sağlık Hizmetleri Sendikası 
Engelliler Komisyonu