KHK'nın 107'nci maddesine göre Sağlık Bakanlığı bünyesine devrolunan personelin devir işlemleri

Gerekçe ve Belgeler aşağıdaki ektedir.