MİSYONUMUZ

Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında çalışan Kamu görevlilerinin mali, sosyal, özlük ve mesleki haklarını korumakla birlikte, söz konusu hakları geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak. Sağlık ve Sosyal alanlardaki politikalara yön verecek çalışmalar yapmak. Kamu görevlilerinden haksızlığa uğramış kişi ve kesimlere yardım etmek.

VİZYONUMUZ

Tüm sendikalar içerisinde en fazla üyeye sahip olarak, sağlık ve sosyal politikalarında görüşü alınan, üyelerinin herdaim yanında olan, örnek bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.