Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) Sağlanan Vergi Avantajları

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu İstisnalar: Engellilik oranı % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar, motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır (madde 4).

Başvuru: Engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engelliler, geçerli engellilik sağlık kurul raporu/ÇÖZGER raporu olanlar raporları ile birlikte, araç tescili yapıldıktan sonra; araç ruhsatı, kimlik belgeleri ile motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydı olan vergi dairesine başvuru yaparlar. Başvuruda, “Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda MTV İstisnası Bildirim Formu” doldururlar. Özel donanım yaptırılmış araçlar için; ayrıca teknik belge ve proje raporunu ibraz etmeleri gerekmemektedir. Bu şekilde müracaat eden mükelleflerin, söz konusu formda taşıtının özel tüketim vergisinden istisna olduğunu belirtmeleri gerekmektedir. Başvurular, e-devlet üzerinden de yapılmaktadır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, 30.3.2012, Vergi Sirküleri No: 2012/40: Bu Tebliğde; Engellilere ait taşıtlarda MTV istisnası ve kasko sigortası değeri uygulamasında başvuru sahiplerinden istenecek bilgi ve belgeler yer almaktadır.

  1. ÖTV istisnasından faydalanan mükellefler için istisna uygulaması: ÖTV istisnalı aracı olanların, MTV istisnasından faydalanmak için "Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu doldurur ve vergi dairesine başvururlar. Başvuruda; sağlık kurulu raporu, araçlar için teknik belge ve proje raporunu ibraz etmeleri gerekmemektedir. Bu durumda, malûl ve engelli mükelleflerin MTV mükellefiyet kaydını tutan vergi dairesi gerekli belgelerin birer örneğini ÖTV istisnası uygulayan vergi dairesinden alır.
  2. ÖTV istisnasından faydalanmayan mükellefler için istisna uygulaması: MTV istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından; Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu düzenlenerek sağlık kurulu raporu, motorlu araç tescil belgesi, araçlar için teknik belge ve proje raporu asılları veya fotokopileri ilgili vergi dairesine verilir. İstisnadan yararlanabilmek için ibrazı zorunlu olan belgelerin fotokopilerinin getirilmesi hâlinde, asıllara uygunluğu kontrol edilerek işlem tesis edilir.
  3. MTV istisnasından faydalanmak için süreli sağlık kurulu raporu ibraz edenler: MTV istisnasından yararlanan malûl ve engellilerden süreli sağlık kurulu raporu ibraz edenler, istisnadan raporun geçerlilik süresi içerisinde faydalanırlar. Bunun yanı sıra, söz konusu istisna uygulamasının devam edilebilmesi için, malûl ve engellilerin süre bitiminden önce yeni tarihli sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekmektedir.

İstisnadan, raporun geçerlilik süresi içerisinde faydalanılır. ÇÖZGER raporu ile MTV istisnasından yararlananların; 18 yaşını doldurduklarında alacakları engelli sağlık kurul raporunda engel oranı %90 ve üzerinde olur ise MTV muafiyeti devam eder. İstisnanın devam için; malul ve engellilerin süre bitiminden önce yeni tarihli sağlık kurulu raporunu ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir. Yeni alınan raporda, MTV istisnası şartlarını kaybedenler, yani engel oranı %90’ın altına düşenlerle ÇÖZGER’de ÖKGV ibaresi yazılmayanlar; rapor tarihinden itibaren MTV ödemeye başlarlar.

Otomatik vitesli taşıtlarda MTV istisna uygulaması: Otomatik vitesli taşıtlar, sağ ayağında veya sağ bacağında engelliliği bulunanların engellilik hallerine uygun özel tertibatlı olması halinde MTV istisna olacaktır. Ancak, anılan Kanun hükmünün malul ve engellilerin engelliliklerine göre ayrım yapılmasını öngören bir amaç gütmesi söz konusu olmayacağından; sağlık raporunda sadece sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) engelliliği olduğu belirtilen malul ve engellilerin otomatik vitesli taşıtlarının başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın, malul ve engelli adına kayıt ve tescil edildiği tarihten itibaren MTV istisna olması gerekmektedir.

 

Kaynaklar:

Yukarıdaki yazı aşağıdaki kaynaklar taranarak hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için kaynakları inceleyebilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (197 sayılı, Kabul Tarihi: 18.2.1963)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, 30.3.2012, Vergi Sirküleri No: 2012/40

Derleyen: Ayşe SARI

Sosyal Hizmet Uzmanı

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) Engelliler Komisyon Başkanı

Yazının telif hakkı, Ayşe SARI’ya ve SAHİMSEN’e aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.