SAHİM-SEN

Bugüne kadar 669 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığına devrolan personelin yargı yoluyla aldığı hakları için Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının gerekli düzenlemesini yapması için yaptığımız görüşmelerden dolayı 6756 sayılı Kanuna Ek Madde Eklenmesi konusunda yasa taslağının SAHİM-SEN tarafından hazırlandığı sosyal medya hesaplarından beyan edildiği öğrenilmiştir.Bu yasa taslağı sendikamız tarafından kaleme alınmamıştır. Ayrıştırıcı olan yasa taslağını kabul etmemiz mümkün değildir. Her platformda da beyan edilmeye hukuksal mücadele verilmeye devam edilecektir .Bu nedenle yasa taslağı hazırlayan TSK Sağlık Komutanlığına randevu talebinde bulunulmuş ,bu görüşmede bu yasa teklifinin "hukuksuzluklara neden olacağı "belirtilecek kendi rızaları dışında Sağlık Bakanlığı'na geçirilmiş personelin 26 Ağustos 2016 tarihinden itibaren çözüm arayışlarına girdiği ayrıca devir olan personelin aile ve iş ortamı düzenini kurduğu söylenecektir. Ayrıca devir olalı 31 ay olduğu beyan edilecek ve Sağlık Bakanlığı'nda çalışmaya devam etmek isteyen personel açısından "kazanılmış hakların ihlali ni desteklemek" " insan hak ve hürriyetlerine kısıtlayıcı olmak " "mesleki ve aile huzur ortamını bozucu hareket etmekten" hukuksal sürecin sendikamız tarafından başlatılacağı beyan edilecektir. Sendikamızın başından beri bu konu hakkında düşüncesi ; Devir olan bütün personele dilekçe hakkının verilmesi ve kendi rızası ile geçmeyen personelden isteyen personellerin hepsinin Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı kurumlara ,istemeyen personelin ise Sağlık Bakanlığı'nda özlük hakları korunarak kalmasının sağlanması, Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna bağlı çalışan sivil memurlar dan Sağlık Bakanlığı'nda kalanların genel bütçeden maaşlarının tek kalemde ödenmesinin sağlanması talep edilecektir. Hak mücadelesi her daim üyesinin yanında olmak ve her daim hak ve hukukunu korumaktır. Özlem Akarken SAHİM-SEN Genel Başkan