SAHİM-SEN

Sağlık Çalışanları bir bütündür

Sağlık kurumlarında çalışanlar bir bütündür ayrılamaz.Ayrıştırma yaparsak olmaz .Yıllarca Döner Sermayenin adaletsizliğinden ,özerkli birimlerin güncellenmesi, yıpranma geriye dönük olması ,3600 ek gösterge,bir kereye mahsus unvan değişikliğinin sınavsız yapılması için mücadele verdik veriyoruz.
Bugun geldiğimiz noktada sağlık kurumlarının ve orada çalışanların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serildi.Sağlık kurumları kapatılacağına güçlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu, risk yönetimin kimler tarafından daha iyi yönetildiğini gördük göreceğiz.Sağlık birimlerinde çalışıp birlik beraberliğini koruyan herkese minnetle saygıyla....
Bu süreçte aile hekimleri canla başla çalışıyor.Kendine kayıtlı olan yurtdışı teması olanları takip ediyorlar ,sağlık kurumlarına nakil edilip tedavi prosedürüne alınanları bile bırakmıyorlar.
Saha da,kamu özel hastanelerde fedakarca çalışan Mikrobiyoloji Uzmanlarına ,Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarına, Göğüs Hastalıkları Uzmanlarına, Göğüs Cerrahisi Uzmanlarına, Aile Hekimlerine,benim dalım değil diyip kenara çekilmeyip acillerde kamu ve özel hastanelerde canı pahasına ettiği yemine sadık kalıp başvuran hastaya mesafe gözetmeden teshisi tedavisini yapan uzman ve asistan doktorlara, hasta kabulde çalışıp hasta kabulünü yapanlara, hastanın tedavi sürecinde bizzat takibini yapan ilacı veren kanını alan serumunu takan yemeğini dair yediren hayati idamesini sağlayan fedakar hemşirelere, sağlık memurlarına, hastadan alınan her türlü numuneyi çalışan biyolog laboratuvar teknikeri/ teknisyenlerine,görüntüleme tetkik aşamasında çalışan röntgen teknikeri /teknisyenine, hastane koridorlarını hasta odalarını steril etmek için aldığı ücreti hak etmek için çalışan temizlik personellerine, kendine verilen emirleri uygulayan güvenlik görevlilerine,hastanelerde idari yazışmaları yürüten idari personele ,dış hastanelerde çalışılacak numuneyi tasıyan personele ,hasta nakili ve numune taşımada sevk ve idareyi yapan şoför kardesime,halen görevde olup sonradan engelli olup idari izin verilmeyen kronik hasta engelli kardeşlerime , fedakarca gece gündüz demeden çalışan 112 personeli ,toplum sağlığı memuruna selam olsun.
Emek haktır.Hak verilirken elini vicdanına koymakta en önemli erdemdir.
Saygılarımla.
Özlem Tekin Akarken
Sağlık Hizmetleri Sendikası
Genel Başkanı
www.sahimsen.org