Üyelerine ve topluma karşı sorumluluk bilincinde olan,

Cumhuriyet değerlerini,Atatürk ilke ve inkılaplarını savunan,


Sosyal hak ve adaletin vazgeçilemez olduğunu savunan,


Empati yapabilen,


İnsanı yaşatma olgusunun Devlet içinde  önemli bir gereklilik olduğunu düşünen,


Şeffaf yönetim,


Üyeleri tarafından her zaman hesap sorulmasını benimseyen,


Denetime açık olan,


Çözüm odaklı çalışma bilincinde olan,


Üyelerinin taleplerini anında çözüme götürecek  girişimlerde bulunmayı özümseyen,


Demokratik katılımı savunan,


Bilimselliğe önem veren,


Ülkemizin ve üyelerinin lehine olacak yeniliklere açık olan,

Evrensel bildirgelerde ve uluslararası sözleşmelerde yer alan insan hak ve özgürlüklerinin korunmasına önem veren,

Engelli  ve kadınlar çalışanlar için ilgili tüm düzenlemelerin personel kanunlarına işlenmesini sağlayan,

Sorunları iletme aşamasında bütün siyasi partilere giden,

Onurlu ve ilkeli sendikacılık yapan