Nihai Gözlem Raporunda, Engelli Hakları Komitesinin Türkiye'deki uygulamalara yönelik endişeleri ve Türkiye'ye tavsiyeleri

BM Engelli Hakları Komitesi Türkiye incelem toplantısı, 11-15 Mart 2019 tarihleri arasında İsviçre'nin Başkenti Cenevre'de gerçekleştirildi. Topkantıya Türkiye'den katılan sivil toplum örgütlerinden biri de SAHİMSEN olmuştur. Komisyon Başkanı Ayşe SARI, Engelliler Konfederasyonunun öncülüğünde hazırlanan STK Gölge Rapor yazım sürecinde aktif görev almış, Komitenin Eylül 2018'de gerçekleştiridiği video konferans toplantısına, ardından Cenevre'deki Türkiye toplantısına katılmış ve topantıda Türkiye'de engellilerin yaşadığı sorunlar hakkında bir konuşma yapmıştır.

Ayşe SARI'nın yazılmasında aktif görev aldığı ve BM Engelli Hakları Komitesine, toplantı öncesi gönderilen STK Gölge Raporuna ulaşmak için bakınız: http://sivildusun.net/wp-content/uploads/2019/03/golge_raporu-t-web.pdf

 

Toplantı sonrası Komite, Türkiye'deki uygulamalara yönelik endişe ve tavsiyelerini; Türkiye Nihai Gözlem Raporunda yer vermiş ve Raporu Türkiye'ye göndermiştir. Raporun Türkçe çevirisi Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) tarafından yapılmıştır. Tüm engellilerin, ailelerinin ve engelli örgütlerinin STK Gölge Raporu ve Nihai Gözlem Raporunu okuması önemlidir. Nihai Raporda yer alan her bir konu, Sahimsen Engelliler Komisyonu olarak çalışma alanımız içindedir. Yazılan tavsiyelerin yerine getirilip getirilmediğininin takibini ve denetimini yaparken, ülkemizdeki iyi uygulamaların da takibini yapıyoruz. Her bir sorun, yaşanan hak ihlali ve iyi uygulamalar, bir sonraki Gölge Rapor sürecinde raporlanmak üzere Komisyonumuzca arşivlenmektedir. Sizlert de bizimle izleme ve değerlendirme yapmak isterseniz, 2022 yılında yazacağımız gölge rapor sürecinde bizimle olmak isterseniz, önelirilerinizi bekmliyoruz. Nihai Gözlem Raporu için bakınız:  https://www.esithaklar.org/2019/04/bm-engelli-haklari-komitesi-nihai-gozlem-raporu-2019/

Sözleşmeye yönelik Engelli Hakları Komitesinin bu zamana dek yayınladığı genel yorumlar, ESHİD tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Okumak için bakınız: https://www.esithaklar.org/yayinlar/