SAHİM-SEN

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE sayılı günler kaldı.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE sayılı günler kaldı acaba hangi sorunlara çözüm bulunacak ya da yetkili sendikalar üyelerin haklarını ne kadar savunacak; 1)Doktor MHRS randevularına bir düzenleme getirilecek mi ? 2) Kamuda yaşanan temel sorun olan ehliyet ve liyakatin olduğu çalışma ortamları yaratılabilecek mi? 3) Yıllardır vaat edilip hayata geçen yıpranma payı ile ilgili yeni bir düzenleme yapılabilecek mi? 4) Hekim dışındaki personele de araştırma ve proje yapabilmek için kayda değer maddi ve manevi teşvik desteği verilecek mi? 5) Ek ödeme adaletsizliğine bir düzenleme getirilecek mi? 6) Verilen ücretlerin yetersizliğine bir düzenleme gelecek mi? 7) Uzman unvanı alan hemşireler uzman kadrosuna ait ödenekten faydalanabilecek mi? 8) Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliye olmuş hastanelerin yönetim kadrolarına akademik kariyer yapmış kişiler getirilecek mi? 9)Bayram ikramiyesinin bütün kamu personeline verilmesi istenecek mi? 10) 3600 Ek gösterge eğitim öğretime gore verilmesi istenecek mi? 11)EYT ye çözüm bulunacak mı? 12) Enflasyon farkı değil enflasyon oranında artışın olması istenecek mi? 13)Kamu çalışanlarından gelir vergisi kesilmemesi için bir çalışma yapılacak mı 14) YHS ve Engelliler bir kereye mahsus kadrolara geçmeleri sağlanacak mı? 15)669 sayılı KHK ile devrolan subay astsubay sivil memurların hak mağduriyetleri giderilecek mi yoksa hukuk yoluyla mücadele devam mı edecekler? 16) Özellikli birimler için yeni düzenlemeler yapılacak mı? 17) Kalori değeri porsiyon miktarı uygun olmayan yemeklere devam mı edilecek yoksa yemek bedeli ödemesi yapılacak mı? 18) Her kuruma kreş zorunluluğu getirilecek mi? 19) Kadınların yarı zamanlı çalışma yönetmeliği yayınlanacak mı? 20) Şiddetin önlenmesi için kesin ve caydırıcı cezaların yürürlüğe girmesi sağlanacak mı? 21) Sağlık Kuruluşlarında fiili görev yapan çalışanlara muayene önceliği verilecek mi? 22)Bütün kamu çalışanlarının geçici görevlendirmeler de barınma ve iaşe konusunda düzenlemeler yapılacak mı? 23)Teknik Hizmet sınıfında görev yapıp nöbet tutan personelin nöbet ücretlerinde iyileştirme yapılacak mı? 24)Yurt ici ve yurtdışı görevlendirmeler de sağlık memurunun sertifikalı ve kurs almış olanlar arasından öncelikle isteğe bağlı olarak yapılması sağlanacak mı? 25) Kamu personeline ulaşım bedeli ödenmesi için çalışma yapılacak mı? 26)Toplum Sağlığı Teknisyeninin görev tanımı yapılacak mı? 27) Unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavı düzenli yapılacak mı? 28) Kamu personelinin gece çalışma saatleri için düzenleme yapılacak mı? 29) Kendisi engelli olup özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alan memura eğitim izni düzenlemesi yapılacak mı? 30)İşe girdikten sonra engelli hale gelen çalışanların DPB E Uygulamasına kayıtları zorunlu hale gelmesi ve kamuda bu yönde bilinç geliştirilmesi sağlanacak mı? 31) Engelli çalışanlara ilave lojman puanı verilmesi için Kamu Konutları Kanununda düzenleme yapılacak mı? 32) Engelli Çalışanlar'ın erken emekli olabilmeleri nedeniyle yeşil pasaport hakkının daha erken dönemde verilmesi sağlanacak mı? 33)Yürüme engelli, kör veya organ nakilli aday memurların yer değişikliği taleplerinde adaylık süresi dikkate alınmaması sağlanacak mı? 34) Engellilerin mesleki kariyer yapmalarının desteklenmesi sağlanacak mı? 35) Tüm kurumların atanma ve yer değişikliği yönetmeliklerinin sağlık ve engellilik mazeretleri ile ilgili hükümlerinin Devlet Memurları Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğine uyumlu hale getirilmesi sağlanacak mi? 36) Devlet Memurları Kanununda engelli memurun nöbet muafiyeti kapsamında "isteği dışında engelli memura mesai saatleri dışında ek görev ve nöbet hizmeti verilmemesi" şeklinde düzenleme yapılacak mı?  37) Çölyak ,diyabet,fenilketonuri gibi hastalıkları olan çalışanlara verilen yemek hizmetlerinin özel gereksinimleri olan diyet programının dikkate alınarak verilmesi sağlanacak mi? 38) Engelli Çalışanlar in kamu kurum ve kuruluşların eğitim ve sosyal tesislerinde konaklama ücretinde %50 indirim yapılması ve otopark ücreti alınmaması yönünde düzenleme yapılması sağlanacak mı? 39) Verilen isin engel durumuna uygunluğunun zorunlu olması ,engellilere mezun oldukları lisans eğitiminin karşılığı olan görevin verilmesi sağlanacak mı? 40) Engelli yakını olan çalışanların özlük haklarının düzenlenmesi sağlanacak mı? Biz bu maddeleri SAHİM-SEN Engelliler Komisyonu ,Kadınlar Komisyonu,ARGE Kurulunun çalışmaları sonucunda sıraladık ve çalışmamızı açıklamaları ve çözüm önerileri ile birlikte sendikalara,bakanlıklara ,yetkili birimlere ulaştırdık.Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık bundan sonra yetkili kurumların gereğini yapacağına inanıyoruz. Sorunların çözümlenmesi ümidiyle HAK TEMELLİ MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ.ONURLU MÜCADELENİN ADRESİ SAHİM-SEN olacaktır. Yolumuz yolunuz açık olsun.