SAHİM-SEN

Yaşam hakkı en temel insan hakkıdır.

Yaşam hakkı en temel insan hakkıdır.Kadın ayrımcılığı ,her tür şiddetten korumak yükümlülüğü Anayasamız ,CEDAW Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa ile tüm kurumlara verilmiştir.Anayasal ve yasal sorumluluğun ötesinde her canlı hayatını korumak ,vicdani ve toplumsal bir sorumluluktur.Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün izinden yürüyen Cumhuriyet Kadınları olarak birçok ülkeden önce tüm medeni haklarını kazandırılan bir toplumun fertleriyiz.Ülkemizde ürkütücü boyutlara ulasan çocuk istismarı,kadın cinayetleri kadını eşit ve özgür bir birey olarak gören toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadan maalesef kadın cinayetleri engellenemez.2019 yılının ilk yarısında 214 kadın yaşamını yitirmiştir. Bu anlamda istismar ,şiddet ,cinsiyet ayrımına karşı verdiğimiz her türlü çabaya karşı halen devam ettiği yaşanılan cinayetle tekrar gündeme gelmiştir.Bizler bir iki konuşulup sonra unutulan değil, tüm yetkililerin acilen yasaları düzenlemeye ve Anayasa dan ve Uluslararası Sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye ,kadına yönelik ayrımcılık ve siddeti ,çocuklara yönelik istismarı ortadan kaldırmak için gereğini yapmaya davet ediyoruz."Onlar size ALLAH 'ın emanetidir" diyen Hz.Muhammed in ümmeti olarak,"Sen yerlerde sürünmeye değil ,göklerde yükselmeye layıksın"diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün izinden yürüyenler olarak ;kadınlara,annelere,ablalara,teyzelere,halalara,kızlara,cocuklara sahip çıkmaya çağırıyoruz. #Ölmekİstemiyorum #AnneLütfenÖlme Saygılarımızla. Özlem Akarken SAHİM-SEN Genel Baskan www.sahimsen.org